Zainteresowny naszymi usługami? Zamów już dzisiaj >

Nasze realizacje

Leroy Merlin
Leroy Merlin
Charakterystyka Energetyczna
Termowizja przemysłowa
Termowizja przemysłowa
Badanie termowizyjne prewenterów szczękowych
Lokalizacja nieszczelności instalacji co
Lokalizacja nieszczelności instalacji co
Termowizja instalacji
Test szczelności budynku Kraków
Test szczelności budynku Kraków
Budynek w standardzie NF 40
Blower door test Kraków
Blower door test Kraków
Budynek energooszczędny NF 40 Kubatura ponad 15 tyś m3
Test szczelności budynku Sanok
Test szczelności budynku Sanok
Budynek energooszczędny NF40
Audyt Energetyczny Budynku Wielorodzinnego Rzeszów
Audyt Energetyczny Budynku Wielorodzinnego Rzeszów
Audyt Energetyczny Budynku Wielorodzinnego Rzeszów
Audyt Energetyczny Budynku Wielorodzinnego Rzeszów
Kubatura Budynku 13764 m3 - otrzymane dofiansowanie
Audyt Energetyczny Budynku Wielorodzinnego Rzeszów
Audyt Energetyczny Budynku Wielorodzinnego Rzeszów
Kubatura Budynku 13850 m3 - otrzymane dofiansowanie
Test szczelności budynku Jasło
Test szczelności budynku Jasło
Budynek energooszczędny NF40
Badanie Termowizyjne Budynku Jasło
Badanie Termowizyjne Budynku Jasło
Analiza mostków termicznych przed termomodernizacją
Audyt Energetyczny - Gmina Krosno
Audyt Energetyczny - Gmina Krosno
Kubatura Budynku 10022 m3 - otrzymane dofiansowanie
Audyt Energetyczny Zespołu Szkół - Gmina Zagórz
Audyt Energetyczny Zespołu Szkół - Gmina Zagórz
Kubatura budynku 20288 m3 - otrzymane dofiansowanie
Badanie Termowizyjne Budynku Sanok
Badanie Termowizyjne Budynku Sanok
Analiza mostków termicznych przed termomodernizacją
Badanie termowizyjne Budynku Użyteczności Publicznej Krosno
Badanie termowizyjne Budynku Użyteczności Publicznej Krosno
Analiza mostków termicznych przed termomodernizacją
Badanie termowizyjne zakładu przemysłowego Rzeszów
Badanie termowizyjne zakładu przemysłowego Rzeszów
Analiza mostków termicznych i procesu produkcyjnego
Badanie termowizyjne elewacji Krosno
Badanie termowizyjne elewacji Krosno
Analiza mostków termicznych przed termomodernizacją
Audyt Energetyczny Zespołu Szkół - Gmina Dębno
Audyt Energetyczny Zespołu Szkół - Gmina Dębno
Kubatura budynku 9227 m3 - otrzymane dofiansowanie
Audyt Energetyczny - Gmina Zarszyn
Audyt Energetyczny - Gmina Zarszyn
Kubatura budynku 1506 m3 - otrzymane dofiansowanie
Audyt Energetyczny Szkoły - Gmina Krosno
Audyt Energetyczny Szkoły - Gmina Krosno
Audyt energetyczny Przedszkola Miejskiego
Audyt energetyczny Przedszkola Miejskiego
Audyt energetyczny Parafii
Audyt energetyczny Parafii
Audyt Energetyczny budynku Gminy i Policjii
Audyt Energetyczny budynku Gminy i Policjii
Audyt energetyczny budynku Gminnego Ośrodka Kultury
Audyt energetyczny budynku Gminnego Ośrodka Kultury
Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa Komunalnego
Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa Komunalnego
Audyt Energetyczny Gminnego Ośrodka Kultury
Audyt Energetyczny Gminnego Ośrodka Kultury
Audyt Energetyczny Gminnego Ośrodka Kultury
Audyt Energetyczny Gminnego Ośrodka Kultury
Audyt energetyczny Domu Kultury i Kina
Audyt energetyczny Domu Kultury i Kina
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt budynku Urzędu Gminy
Audyt budynku Urzędu Gminy
Audyt Energetyczny Straży Pożarnej
Audyt Energetyczny Straży Pożarnej
Audyt Energetyczny Przychodni Zdrowia
Audyt Energetyczny Przychodni Zdrowia
Audyt Energetyczny Komendy Policjii
Audyt Energetyczny Komendy Policjii
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
Szkoła Publiczna
Szkoła Publiczna
Kubatura 6600 m3
Dom jednorodzinny
Dom jednorodzinny
Kubatura 968 m3 - energoszczędny
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej - Rzeszów
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej - Rzeszów
Kubatura 4561 m3
Audyt Energetyczny - Rzeszów
Audyt Energetyczny - Rzeszów
Przyznane dofinasowanie

Bedą dofinasowania na modernizację energetyczną budynków wielorodzinnych !

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 8 września 2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:

 1. ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 2. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,
 3. montaż zewnętrznych urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),
 4. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub  wymianą źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę),
 5. likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 6. modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła,
 7. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii w budynku (w tym zawory termostatyczne),
 8. modernizacja instalacji elektrycznej budynku, która skutkować będzie ograniczeniem strat energii,
 9. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 10. instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji,
 11. modernizacja lub wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku (zamontowanego w/na budynku na stałe).

W ramach tego konkursu nie przewiduje się udzielania dofinansowania na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i ochrony zdrowia.

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 4. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS (towarzystwa budownictwa społecznego),
 5. organizacje pozarządowe,
 6. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UWAGA: W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się wsparcia w zakresie projektów dotyczących:

 1. wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów) oraz miast subregionalnych (Krosno, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg), kwalifikujących się do wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020 (do momentu wyczerpania dostępnej alokacji w programie krajowym),
 2. modernizacji energetycznej budynków ochrony zdrowia.

Źródło: http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci/11-gpi-rzeszow/akualnosci/1357-nabor-wnioskow-do-dzialania-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow

 

Klienci i inwestorzy indywidualni

Masz zamiar budować dom ?

Chcesz żeby Twój wymarzony dom był energooszczędny, zużywał mało energii, był ekologiczny? Chcesz uzyskać dopłatę do budowy domu energooszczędnego w wysokości od 30 do 50 tyś złotych? Chcesz korzystać z odnawialnych źródeł energii ? Chcesz produkować prąd? 

Postaramy się odpowiedzieć na każde Twoje pytanie, przedstawimy szczegóły Programu Dopłat NFOŚiGW do domów energooszczędnych, dobierzemy optymalną instalację ogniw fotowoltaicznych i przedstawimy  uzyski jakich możesz się spodziewać. Zbadamy szczelność Twojego domu. Zbadamy dokładność Twoich wykonawców.

Masz zamiar termomodernizować  budynek ?

Wskażemy optymalne grubości docieplenie, optymalne sposoby modernizacji systemu ogrzewania, wskażemy Ci oszczędności jakich możesz się spodziewać i czasy zwrotu kosztów całego przedsięwzięcia. Ponadto przedstawimy możliwe sposoby finansowania całego przedsięwzięcia.

W Twoim domu pojawia się wilgoć i nie wiesz dlaczego ?

Wykorzystując wysokiej klasy kamerę termowizyjną ocenimy stan izolacyjności przegród budowlanych,  ocenimy stan ocieplenie i mostki termiczne mające wpływ na ochładzanie ścian, zbadamy wilgotność i temperaturę powietrza oraz stopień i przyczynę zawilgocenia ścian. Za pomocą urządzenia przeprowadzimy test szczelności budynku co pozwoli nam określić miejsca niekontrolowanej ucieczki ciepłego powietrza.

Kończysz budowę domu ?

Będziesz potrzebować Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – wykonam je dla Ciebie na wysokim poziomie i w korzystnej cenie. Jeśli będzie Cie interesowała szersza wiedza na temat budynku mogę zaoferować CI test szczelności budynku wraz z lokalizacjami nieszczelności za pomocą kamery termowizyjnej i wytwornicy dymu.

Architekci, Biura Projektowe 

zweryfikujemy projekty budowlane pod kątem dopłat do budynków energooszczędnych i pasywnych NFOŚiGW

 • opracujemy projektowane charakterystyki energetyczne
 • analizy ekonomiczno-techniczne alternatywnych źródeł energii w projekcie budowlanym
 • efekty ekologiczne
 • audyty energetyczne budynków
 • audyty remontowe
 • badania termowizyjne
 • tetsty szczelności budynków (blower door test)
 • pomiary akustyczne

Firmy i instytucjie publiczne

 

 • kompleskowa usługa w zakresie pozyskania dofiansowania z Regioanlnych Programów Operacyjnych w zakrsie termomodernizacji, OZE.
 • studium wykonalności
 • wnioski do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, RPO
 • audyty energetyczne
 • audyty efektywności ekologicznej
 • efekty ekologiczne
 • projekty termomodernizacyjne
 • opracowania dotyczące wskaźników osiągnięcia rezultatów projektów
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej
 • badania termowizyjne
 • tetsty szczelności budynków
 • pomiary akustyczne
 • plany gospodarki niskoemisyjnej

Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Przemyśl, Rzeszów, Krosno, Lublin

Zapraszamy do kontaktu >

 

Polub nas na FB

Należymy do grona specjalistów z zakresu budownictwa energooszczędnego czego dowodem są wpisy w poniższych listach:

 • wpis na listę weryfikatorów programu dopłat do domów energooszczędnych NFOŚiGW
 • wpis na listę certyfikowanych audytorów / ekspertów ds. Energetyki - Inwestycje energooszczędne MŚP
 • wpis na listę referencyjną audytorów energooszczędnych Zrzeszenia Audytorów Energooszczędnych
 • wpis na listę certyfikatorów energetycznych Zrzeszenia Audytorów Energooszczędnych
 

Zobacz dla kogo pracowaliśmy i kto nam zaufał

Urząd Miasta Dynowa Towarzystwo Budownictwa Społecznego Krosno Miasto i Gmina Zagórz Urząd Gminy Brzozów Gmina Jedlicze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Urząd Miasta Mielec Urząd Miasta Krosno Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie Zodiak
©2014 JSystem /  Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony internetowej webapper.pl