Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszty związane z zapotrzebowaniem na energię.

Świadectwa energetyczne oferujemy klientom w całej Polsce: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Przemyśl, Rzeszów, Krosno.

Zapraszamy do kontaktu >

Świadectwa energetyczne

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędna do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
  • mieszkalnych przeznaczonych nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późń. zm.) inwestor jest zobowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenie na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Skąd wynika obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków?

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dni 19 września 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Jak długo będzie ważne świadectwo charakterystyki energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Kiedy zainteresować się świadectwem?

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury.

 
Zainteresowny naszymi usługami? Zamów już dzisiaj >

Zobacz dla kogo pracowaliśmy i kto nam zaufał

Urząd Miasta Dynowa Towarzystwo Budownictwa Społecznego Krosno Miasto i Gmina Zagórz Urząd Gminy Brzozów Gmina Jedlicze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Urząd Miasta Mielec Urząd Miasta Krosno Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie Zodiak
©2014 JSystem /  Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony internetowej webapper.pl