Program Czyste Powietrze – kolejna wersja programu (nawet 90% dofinasowania)

Kolejna odsłona programu czyste powietrze, wprowadziła trzecią grupę dofinasowania sięgającą 90%. Myślałeś o przystąpieniu do niego ale nie wiesz od czego zacząć? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się tego.

Program Czyste Powietrze – co warto wiedzieć?

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program priorytetowy, którego celem jest walka ze smogiem. W ramach Programu Czyste Powietrze można skorzystać z dofinansowania i wymienić stary piec lub przeprowadzić termomodernizację domu. Program w obecnej postaci trwa do 2029 roku i jest szansą dla wielu osób na zmniejszenie opłat za ogrzewanie, prąd czy inne elementy eksploatacyjne domu. Program ten jest także ukłonem w stronę zwiększania świadomości ekologicznej w naszym kraju. Daje nam nadzieję na niską emisję dwutlenku węgla w naszym kraju czyli bardziej „zieloną” Polskę.

Program Czyste Powietrze – zalety

Co można zrobić w ramach Programu Czyste Powietrze:

 • Wykonać audyt energetyczny budynku;
 • Wymienić stary kocioł na nowy, ekologiczny;
 • Zamontować lub wymienić drzwi i okna;
 • Zamontować centralne ogrzewanie;
 • Wykonać docieplenie;
 • Zamontować fotowoltaikę i pompę ciepła;
 • Wiele innych czynności.

Wniosek do Programu Czyste Powietrze – garść informacji

Podstawowy poziom dofinansowania to 30%. Można go uzyskać, kiedy roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 złotych. Możesz też uzyskać wyższy poziom dofinansowania, który wynosi aż 60%. Tutaj warunkiem jest nieprzekraczanie budżetu 1564 zł/osoba (w przypadku gdy mieszkasz z innymi) i 2189 zł/osoba (jeśli mieszkasz sam). W przypadku kiedy Twój dochód nie przekracza 900 zł/osoba w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, możesz liczyć na dofinasowanie sięgające 90%.

Łączna kwota dopłaty może wynieść nawet 69 000 złotych. Wniosek możesz złożyć elektronicznie i/lub w wersji papierowej, w urzędzie. Musisz jednak wiedzieć, jakie informacje należy umieścić we wniosku i jakie załączniki powinien on zawierać. Wszelkie te informacje są ogólnodostępne, jednak my polecamy, by ktoś dobrze zorientowany poprowadził za Ciebie proces przystąpienia do Programu Czyste Powietrze. Unikniesz wówczas potknięcia na drodze do dofinansowania.

Wniosek do Programu Czyste Powietrze – jak go poprawnie złożyć?

JSystem to szkoleni od wielu lat eksperci i pasjonaci tematu zielonej energii. Na ten temat wiemy niemal wszystko. W JSystem złożymy za Ciebie oba wnioski (wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność). Będziesz mieć pewność, że zostanie to zrobione poprawnie i bez najmniejszego błędu. Dzięki temu Twój wniosek nie zostanie odrzucony a Ty nie zostaniesz z niczym. Warto więc zaufać naszej firmie JSystem, która może pochwalić się szerokim gronem zadowolonych klientów. Oni już cieszą się skutkami pozytywnie rozpatrzonego wniosku, takimi jak dofinansowanie i mniejsze koszty eksploatacji. Dołącz do tego grona! Zobacz poniżej jak to zrobić.

Co zrobić?

 • Skontaktuj się z nami;
 • Powiedz nam co chcesz zrealizować;
 • Na podstawie Twoich dochodów, powiemy Ci na jakie dofinasowanie możesz liczyć
 • My zajmiemy się resztą.

Co zyskujesz?

 • Porady specjalistów;
 • Poprawnie złożone dokumenty;
 • Gwarancję, że się wszystkim zajmiemy.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co warto wiedzieć? Część 2

świadectwo charakterystyki energetycznej cz.2

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo ważne jest przez 10 lat. Nie oznacza to jednak, że jego ważność nie może wcześniej się skończyć. Dzieje się tak wtedy, gdy remont lub jakiekolwiek zmiany w budynku doprowadzą do zmiany jego charakterystyki energetycznej. Wówczas trzeba sporządzić nowe świadectwo. Będzie ono ważne przez 10 lat, chyba że znowu dojdzie do powyższej sytuacji.

Przykładowo, masz świadectwo wystawione w 2017 r. Ważne jest ono przez 10 lat, czyli do 2027 r. Ale w 2021 r. decydujesz się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. To zmienia charakterystykę energetyczną Twojego domu. Świadectwo wystawione w 2017 r. jest już zatem nieważne. Certyfikator wystawia nowe świadectwo. Jest ono już innym dokumentem. Oznacza to, że jego ważność to kolejne 10 lat, czyli okres od 2021 r. do 2031 r. Jeśli w tym czasie znowu dojdzie do zmian, będzie potrzebne nowe świadectwo.

Wskaźniki obliczeniowe to żadna magia. Wiemy, co one oznaczają

Jak wspominaliśmy, charakterystyka energetyczna opiera się na trzech wskaźnikach obliczeniowych: Eu (energii użytkowej), Ek (energii końcowej) i Ep (energii pierwotnej). W każdym przypadku liczy się, ile energii (w kWh) potrzeba na jeden metr kwadratowy budynku w ciągu roku.

Eu – energia użytkowa

To energia, która jest potrzebna w ciągu roku. Zakłada się tutaj całkowitą szczelność budynku, czyli brak mostków termicznych.

Ek – energia końcowa

To energia, za którą płaci się rachunek. Czym różni się ona od energii użytkowej? W przeciwieństwie do wskaźnika Eu, uwzględnia rzeczywiście występujące w budynku mostki termiczne. Z powodu tych mostków ciepło ucieka. Potrzeba zatem więcej energii, by temperatura w budynku nie spadła. Dlatego wartość Ek jest zawsze większa od wartości Eu.

Ep – energia pierwotna

To energia pochodząca ze źródeł nieodnawialnych, która jest potrzebna w ciągu roku. Stanowi ona część energii końcowej. Druga część to energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, np. energia słoneczna gromadzona przez panele fotowoltaiczne.

Jej dopuszczalna maksymalna wartość to norma określona prawnie. Od 2021 r. dla budynków jednorodzinnych wynosi ona 70 kWh dla metra kwadratowego przez rok (łącznie 12 miesięcy).

Z JSystemem nie musisz szukać certyfikatora

UWAGA!: Nie daj się oszustom. Nie każdy budowlaniec może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej. Tylko osoba uprawniona może sporządzać ten dokument. Skąd wiadomo, czy “certyfikator” nie jest oszustem? Prawdziwy musi zdać egzamin państwowy, po czym zostaje wpisany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej).

Z JSystemem nie musisz się jednak o nic martwić. Wśród naszych pracowników znajdują się Ci, którzy posiadają owe uprawnienia. Nie narażaj się na ryzyko oszustwa. Już dziś skorzystaj z naszej oferty.

Zobacz część 1 tego artykułu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co warto wiedzieć? Część 1

świadectwo charakterystyki energetycznej cz.1

Dbanie o środowisko to nie tylko zachowania prozdrowotne, ale i profinansowe dla zwykłych ludzi. Chodzi tu o budowanie energooszczędnych budynków lub termomodernizację już postawionych. Aby zmniejszyć ryzyko oszustw z tym związanych, każdy dom musi mieć wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej.

MUSISZ mieć przeprowadzoną charakterystykę energetyczną swojego domu

Obecnie, zgodnie zarówno z prawem budowlanym, jak i przepisami unijnymi, każdy budynek mieszkalny musi mieć wykonaną charakterystykę energetyczną. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nieruchomość ma być przeznaczona do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Czym jednak jest ta cała charakterystyka energetyczna? I o co w niej chodzi? Tak samo jak w przypadku Programu Czyste Powietrze o przyrodę i Twój portfel.

Chodzi tu bowiem o ilość energii, która zostanie w ciągu roku zużyta w związku z zamieszkaniem budynku. Bierze się pod uwagę ogrzewanie, wentylację i klimatyzację domu, a także ogrzewanie wody. Na podstawie tego wylicza się prawdopodobną wysokość rachunku za prąd za rok.

Charakterystyka energetyczna musi zostać sporządzona w formie świadectwa. Obowiązek jego posiadania spoczywa na właścicielu nieruchomości. W przypadku braku dokumentu to właśnie on otrzyma karę grzywny, która może wynosić nawet 10 000 zł.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jeden dokument – wiele nazw

Dokument ten może występować pod jedną z trzech nazw: świadectwo charakterystyki energetycznej, paszport energetyczny lub certyfikat energetyczny. W każdym z tych przypadków masz do czynienia z tym samym dokumentem.

Części składowe świadectwa charakterystyki energetycznej

Informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej można podzielić na trzy części:

 1. podstawowe informacje o budynku;
 2. charakterystyka energetyczna;
 3. zalecenia.

Podstawowe informacje o budynku

Podaje się tutaj takie dane jak:

 • właściciel budynku;
 • adres;
 • objętość budynku;
 • powierzchnia użytkowa;
 • rok budowy;
 • fotografia budynku.

Chodzi zatem o to, aby można było zidentyfikować obiekt.

Charakterystyka energetyczna

Bierze się tutaj pod uwagę nie tylko wspomniane objętość budynku oraz powierzchnię użytkową. Istotny jest również stan instalacji elektrycznej, jej izolacja oraz tzw. straty ciepła. Te ostatnie sprawdza się za pomocą badań termowizyjnych. Poza tym, aktualnie dąży się do tego, aby jak najbardziej zredukować owe straty. Dzięki temu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię do ogrzania budynku, a co za tym idzie, zmniejszą się też rachunki za prąd.

Kolejna kwestia to określenie, ile energii zostanie zużyte w ciągu roku. Informację tą podaje się w oparciu o trzy wskaźniki: Eu (energii użytkowej), Ek (energii końcowej) oraz Ep (energii pierwotnej). Dodatkowo, analizuje się, ile energii uda się pozyskać ze źródeł odnawialnych oraz jaką część zapotrzebowania na energię ona pokryje. W ten sposób, opierając się na ogólnym zapotrzebowaniu budynku na energię oraz możliwości jego częściowego zaspokojenia za pomocą źródeł odnawialnych, przewiduje się wysokość rachunków za prąd za cały rok.

Zalecenia

Zawarte w dokumencie zalecenia dotyczą termomodernizacji. Chodzi tu o propozycję zmian, które uczynią budynek bardziej energooszczędnym. Zmiany te mogą dotyczyć redukcji mostków termicznych (miejsc, w których dochodzi do strat ciepła) lub zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Zobacz część 2 tego artykułu.

Czyste Powietrze: sprawdź jakość wykonanych prac!

badania termowizyjne

Gratulacje, zakwalifikowano Cię do Projektu Czyste Powietrze. Kolejnym krokiem w stronę dbania o środowisko (i domowe fundusze) jest przeprowadzenie test szczelności budynku i badania termowizyjnych. JSystem wyjaśnia, na czym one polegają.

Czym są badania termowizyjne?

Po euforii związanej z zakwalifikowaniem do Projektu Czyste Powietrze, nadchodzi czas na jego realizację. Zgodnie z wymaganiami programu, niema obowiązku wykonania badań budynku. Warto jednak przeprowadzić, m.in., badania termowizyjne. Polegają one na przetestowaniu szczelności budynku. W ten sposób pozyska się informacje, czy ciepło ucieka z domu oraz z czym jest to związane. Owe wady powodują bowiem konieczność zwiększenia ogrzewania. Natomiast domy energooszczędne – zamierzony efekt projektu – nie mogą mieć takich problemów. Oznacza to, że badania termowizyjne są niezbędne w wykryciu elementów budynku do poprawy.

Jak wygląda badanie?

Samo badanie można podzielić na 4 etapy:

Wykrywanie nieszczelności (etapy 1. i 2.)

W dniu umówionego terminu, tuż przed przyjazdem specjalistów z JSystemu, należy przygotować dom. Jest to etap, który klient przeprowadza samodzielnie. Aby to zrobić, zapoznaj się z zamieszczonymi wytycznymi.

Ekipa specjalistów zaczyna badanie od przeprowadzenia Blower Door Testu. W miejsce drzwi wejściowych montuje się tzw. Blower Door. W odróżnieniu od zwykłych drzwi, zawierają one w sobie 2 wentylatory. Za ich pomocą mierzona jest różnica ciśnienia w domu i na zewnątrz. Powinna ona wynosić 50 Pascali. Warto w tym miejscu zauważyć, że zastosowanie wykorzystywanej metody rekomenduje rząd. Dodatkowo, w żaden sposób NIE dochodzi do zniszczenia budynku. Poza tym, Blower Door wykonują kilka pomiarów, dzięki czemu wynik nie jest jednorazowy (wysoka jakość działania). UWAGA! W trakcie badania Blower Door muszą cały czas pozostawać otwarte.

Określenie nieszczelności (etapy 3. i 4.)

Po wykryciu nieszczelności trzeba zlokalizować wszystkie mostki termiczne, czyli miejsca, z których ucieka ciepło. Prościej można je określić jako miejsca, w jakich czuć przeciąg. Jednak specjaliści JSystemu nie mogą polegać wyłącznie na odczuciach domowników. Istnieje bowiem zbyt duże ryzyko pominięcia któregoś z mostków, np. znajdującego się za szafą. Na tym etapie wykorzystuje się 2 urządzenia: wytwornicę dymu oraz kamerę termowizyjną. Pierwsze z nich, jak sama nazwa wskazuje, wytwarza dym tam, gdzie występuje nieszczelność. Kamera termowizyjna pokazuje zaś miejsca, które są chłodniejsze od reszty budynku. Korzystanie z obu tych urządzeń przy jednym zleceniu pozwala na osiągnięcie precyzyjnych wyników. Po wykryciu lokalizacji mostków termicznych, trzeba jeszcze określić ich wielkość. W tym celu używa się anemometru termicznego.

JSystem gwarantuje działania zgodne z wytycznymi Projektu Czyste Powietrze

JSystem obsługuje również klientów zakwalifikowanych (bądź starających się o to) do Projektu Czyste Powietrze. Dzięki możliwości wsparcia już od etapu składania wniosków, nasi eksperci posiadają dodatkową, szeroką wiedzę z zakresu wymagań programu. Działania firmy to nie tylko gwarancja zgodności z wytycznymi, ale i wysokiej jakości usług, koniecznej w prawidłowo przeprowadzonym procesie termomodernizacji.

Instalacja fotowoltaiczna w Jaśle – jak ją wybrać?

instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna to innowacyjne rozwiązanie, które ze względu na liczne zalety, cieszy się coraz większą popularnością. Przeczytaj nasz artykuł i zobacz, dlaczego tak się dzieje.

Instalacja fotowoltaiczna w Jaśle – na co zwrócić uwagę?

Montaż paneli fotowoltaicznych, których zastosowanie pozwala przekształcić energię słoneczną w prąd, to rozwiązanie coraz częściej stosowane w domach jednorodzinnych, firmach i nie tylko. Fotowoltaika, jak często jest nazywana tego typu instalacja, posiada wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

 • Ekologia – energia, którą otrzymujemy z instalacji fotowoltaicznej jest bezemisyjna. Energia pozyskiwana ze słońca to niewyczerpane, czyste paliwo. Nic tu nie ulega spalaniu, w związku z czym nie dochodzi do emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych nieczystości.
 • Oszczędność – fotowoltaika korzystnie wpłynie na Twój na domowy budżet, pozwalając zaoszczędzić na rachunkach. Nie odczujesz podwyżek cen prądu bo część lub większość energii pozyskujesz z własnego źródła. Wyprodukowany w ten sposób prąd jest darmowy. Jeśli wyprodukujesz nadwyżki energii, której na bieżąco nie zużywasz, zostaje ona oddana do sieci energetycznej. Sieć energetyczna służy wtedy jako swego rodzaju magazyn prądu.
 • Prostota działania i szybki montaż – nie ma w montażu instalacji nic skomplikowanego, więc proces ten trwa to od kilku do kilkunastu godzin i przebiega bardzo sprawnie. Warto natomiast żeby zajęli się tym certyfikowani fachowcy. Pozwoli to na odpowiedni montaż paneli fotowoltaicznych i inwertera.

„Czyste powietrze” i „Mój prąd” – dotacja na fotowoltaikę

Dodatkowo oszczędzamy, dzięki programom rządowym, przewidującym dotację na fotowoltaikę. Sprawiają one, że przy adekwatnym do naszych potrzeb dopasowaniu mocy instalacji, możemy zredukować rachunki za energię elektryczną do minimum! Oto one:

 • Program „Mój prąd” – rząd oferuje dla osób fizycznych środki w wysokości do 5 tysięcy złotych na budowę domowych instalacji fotowoltaicznych. Wnioski składać można drogą elektroniczną. Więcej informacji na stronie tego programu.
 • Program „Czyste powietrze” – program ten przeznaczony jest dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, wraz z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych budynku. Dla podstawowego poziomu dofinansowania kwota wynosi do 30 000 zł, a taki wniosek można złożyć online.

Panele fotowoltaiczne – jak wybrać odpowiednie?

Aby ułatwić oszacowanie zapotrzebowania gospodarstwa na instalację fotowoltaiczną przyjmuje się, że na każde 1000 kWh energii (przeciętnie roczne domowe zużycie) dobiera się 1,25 kWp mocy. Inna metoda szacowania wykorzystuje wysokość rachunków za prąd. Wówczas liczymy w ten sposób, że na każde wydane 100 zł/miesiąc przypada ok. 2,25-2,75 kWp mocy instalacji. Dodatkowo z 1 kWp zainstalowanego w fotowoltaice można uzyskać około 900-1100 kWh energii elektrycznej rocznie. Pamiętaj także, że firma oferująca projekt i montaż modułów fotowoltaicznych przeprowadzi dokładne, zindywidualizowane pomiary, uwzględniające nie tylko region, w którym mieszkasz, lecz także inne czynniki mające wpływ na ich wydajność:

 • Stopień nasłonecznienia;
 • Ekspozycję według stron świata;
 • Kąt nachylenia paneli;
 • Współczynnik uzyskanej energii elektrycznej.

Montaż paneli fotowoltaicznych – gdzie go wykonać?

W firmie JSystem z fotowoltaiką jesteśmy za pan brat. Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania pomagamy zastosować w wielu domach i firmach. Asystujemy w uzyskaniu dotacji z Programu Czyste Powietrze przy minimalnej ilości formalności. Badamy zapotrzebowanie gospodarstw na energię, usprawniając unowocześnianie instalacji grzewczych. Doradzamy w obszarze ekologicznej energetyki. Sukcesywnie poszerzamy działania, zmierzając w stronę nowych trendów w termomodernizacji. Przyświeca nam pełna satysfakcja Klientów. Zostań jednym z nich.

Folia grzewcza Red Snake – najtańsza skuteczna forma ogrzewania domu

folia grzewcza

W ramach termomodernizacji jednym z zalecanych rozwiązań dotyczących ogrzewania domu jest wykorzystanie folii grzewczej. Na jej zakup i montaż można otrzymać dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze. Zobacz, co oferuje ogrzewanie na podczerwień oraz jaką folię grzewczą wybrać.

Jak działa folia grzewcza, czyli ogrzewanie na podczerwień?

Czym jest jednak ta cała folia grzewcza? To narzędzie wykorzystywane w ogrzewaniu na podczerwień. Folię montuje się na ścianach, suficie lub w podłodze. Zasilanie jest doprowadzane bezpośrednio do niej. Dzięki temu nie potrzeba montować żadnych dodatkowych urządzeń czy przeznaczyć jedno z pomieszczeń na kotłownię.

Folia grzewcza pobiera energię, ale tylko w ilości potrzebnej do wysłania fali elektromagnetycznej. Fala ta rozchodzi się po całym pomieszczeniu. W ten sposób dociera ona do przedmiotów, mebli oraz ścian. W momencie zetknięcia się z nimi, fala zmienia się w ciepło, które je ogrzewa. Tak ogrzane ściany, kanapy, krzesła czy nawet obrazy same zaczynają wydzielać ciepło. Tym samym ogrzewają one pomieszczenie.

Co to wszystko oznacza dla Ciebie? Wykorzystuje się znacznie mniejszą ilość prądu. W innych systemach ogrzewania domu energia służy do ocieplenia pomieszczeń. Natomiast w tym przypadku służy jedynie do wytworzenia samej fali elektromagnetycznej. Ponadto, mostki termiczne (miejsca, w których ucieka ciepło) są tutaj o wiele mniej odczuwalne. Oznacza to zatem, że zmniejsza się ich możliwość wpływania na temperaturę w pokoju (obniżania jej).

Dlaczego folia grzewcza Red Snake?

Po pierwsze, niższe rachunki za prąd

Opisana powyżej kwestia mniejszego zużywania energii to jeszcze nie jest ostateczna forma oszczędności. Istnieje bowiem możliwość podpięcia folii do paneli słonecznych. W ten sposób w pierwszej kolejności to właśnie z nich będzie pobierać prąd. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem w słoneczne dni folia może w ogóle nie korzystać z energii nieodnawialnej. A jeśli już dojdzie do tego, że ją pobierze, to w znacznie mniejszej ilości niż bez podpięcia do fotowoltaiki.

Po drugie, korzystne działanie na zdrowie

Sam sposób ogrzewania nie korzysta bowiem z ogrzewania powietrza, a następnie jego przemieszczania w celu ogrzania wszystkich przestrzeni w domu.Tym samym ogranicza się przemieszczanie alergenów – kurzu czy pyłków roślinnych pochodzących z zewnątrz. Poza tym, ocieplanie ścian za pomocą fali elektromagnetycznej powoduje, że są one suche i ciepłe. Dzięki temu nie wytwarza się na nich grzyb ani pleśń. Ponadto, podczerwień wpływa pozytywnie na ludzki organizm. Niweluje stres, a także rozluźnia spięte mięśnie, ułatwiając zrelaksowanie się.

Po trzecie, nowoczesne rozwiązania

System ogrzewania na podczerwień opierający działanie na folii grzewczej Red Snake możesz powiązać ze swoim smartfonem. Wówczas za jego pomocą możesz ustawić temperaturę w domu. Folia dostosowuje wtedy długość wysyłanej fali elektromagnetycznej do podanej przez Ciebie wartości. System ustawia temperaturę z dokładnością do 0,1°C. Dodatkowo, masz możliwość ustawienia w każdym pokoju innej temperatury.

Po czwarte, więcej przestrzeni w domu

Jak już wspominaliśmy, folia grzewcza nie potrzebuje żadnych pośrednich urządzeń do pozyskania energii lub ogrzania pomieszczenia. Dzięki niej zyskasz zatem przestrzeń, którą zajmowałyby kaloryfery lub grzejniki. Tym samym nie tylko masz miejsce na dodatkowy mebel, ale i zwiększy się wizualnie wielkość pomieszczeń. Ponadto, Red Snake jest cieńsza od pozostałych folii grzewczych. Jej grubość to zaledwie 0,45mm.

Po piąte, naprawdę długa gwarancja

Gwarancja folii grzewczej Red Snake wynosi bowiem aż 25 lat!

JSystem to gwarancja jakości

W JSystemie zajmujemy się termomodernizacją budynków: od przeprowadzenia niezbędnych badań – przez wprowadzenie założonych zmian – aż po załatwienie kwestii formalnych. Nie tylko oferujemy zakup produktów, ich montaż oraz przeprowadzenie niezbędnych dla energooszczędności remontów. Sami również korzystamy z tych rozwiązań. Nie inaczej jest w przypadku folii grzewczej Red Snake. Mamy ją zamontowaną u siebie w biurze. W trakcie wizyty u nas możesz zatem osobiście przekonać się, że to działa.

Nie zwlekaj i wybierz Red Snake.

Ile kosztuje fotowoltaika?

ile kosztuje fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Wpływ na to ma wzrost świadomości społeczeństwa oraz chęć zaoszczędzenia pieniędzy, które miesięcznie wydawane są na rachunki. Widząc, jakie zmiany szykują się w 2022 roku, warto pomyśleć o zamontowaniu paneli w swoim gospodarstwie domowym lub firmie. Jedyną przeszkodą, jaka stoi na drodze termomodernizacji, jest strach o wysokie koszty montażu paneli. Czas więc sprawdzić, ile kosztuje fotowoltaika.

Czym jest termomodernizacja?

Popularne i często używane w mediach słowo nie dla wszystkich jest jasne i zrozumiałe. Termomodernizacja to wszelkie działania, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną. Wiąże się to np. z niższymi kosztami za ogrzewanie elektryczne. W ustawie, która opisuje cele termomodernizacji, czytamy, że musi ona:

 • zmniejszyć energię służąca do ogrzewania domu oraz podgrzewania wody,
 • ograniczyć utratę energii cieplnej w budynku,
 • zmienić lub zmodernizować źródło energii poprzez zamontowanie paneli fotowoltaicznych.

Koszt fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna nie ma jednej stałej ceny, ale mieści się w przedziale 14-25 tys. zł. Jest ona uzależniona od wielkości domu, mocy instalacji, potrzeb, które posiada rodzina, rodzaju użytych paneli oraz kwoty dofinansowania.

Obecnie na polskim rynku istnieją setki firm montażowych, które kuszą atrakcyjnie niskimi cenami. Bądźmy jednak rozsądni i nie dajmy się złapać w pułapkę. Analizując wszystkie koszty związane z instalacją fotowoltaiczną, należy wziąć pod uwagę jakość komponentów oraz parametry podzespołów. Ceny samych paneli, okablowania oraz zabezpieczenia całej instalacji, wchodzą w końcową kwotę inwestycji. Na finalną trwałość, wydajność oraz bezpieczeństwo będzie miał wpływ każdy element użyty podczas instalowania fotowoltaiki, dlatego warto postawić na jakościowe produkty. 

Lokalizacja ma znaczenie

Na cenę instalacji fotowoltaicznej wpływa również miejsce, gdzie zostanie ona zamontowana. Na początek trzeba zastanowić się, gdzie mają znajdować się panele: na dachu domu, budynku gospodarczym czy terenie obok posiadłości. Musi być to teren nasłoneczniony, aby termomodernizacja przyniosła, jak najwięcej korzyści.

Kolejną ważną sprawą jest region, w którym planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej. Mowa tutaj o zatrudnieniu firmy, która wykona zlecenie. To bardzo ważne, aby o Twoje sprawy zadbali specjaliści. Doświadczenie w tej pracy to podstawa. Długie godziny spędzone na dachach, liczne grono zadowolonych klientów oraz wysokiej jakości produkty, sprzęty używane do montażu stanowią gwarancję sukcesu i zadowolenia na lata.

Co wpływa na końcową cenę fotowoltaiki?

Podsumowując powyższe informacje wiemy, że na koszt montażu instalacji fotowoltaicznej wpływa:

 • instalator,
 • jakość komponentów,
 • miejsce montażu paneli,
 • doświadczenie firmy,
 • zapotrzebowanie gospodarstwa domowego.

Zmniejsz koszt instalacji fotowoltaicznej z Jsystem

Jeśli zastanawiasz się nad zainwestowaniem w fotowoltaikę, skontaktuj się z nami. Od lat pomagamy mniej lub bardziej zdecydowanym wejść na wyższy poziom oszczędzania energii. 

Ogrzewanie elektryczne – jaką przewagę ma ten sposób?

ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie elektryczne to rozwiązanie, które wyróżnia się największą wygodą użytkowania. Choć nie jest najtańsze w eksploatacji to wiele gospodarstw domowych się na nie decyduje. Dlaczego? Sprawdziliśmy to.

Jak drogie jest ogrzewanie domu prądem?

Koszt ogrzewania elektrycznego będzie różny w zależności od lokalizacji – zakład energetyczny, obsługujący Twój teren, nalicza własną taryfę, z której będziesz korzystać. Na koszt ogrzewania elektrycznego składa się zakup urządzeń oraz przygotowanie instalacji (większa moc przyłączeniowa do domu) oraz ceny paliwa, czyli w tym przypadku prądu. Jak zawsze w kwestii ogrzewania, ważną składową, wpływającą na efektywność, a tym samym kształtującą koszty, jest dobra izolacja budynku. Koszty będą się różnić ze względu na położenie budynku, ilość osób zamieszkujących dom, a także tryb życia (przez jaki czas nikogo nie ma w domu). Ważne jest również zarządzanie ogrzewaniem – najlepsze efekty osiąga się tutaj stosując sterowniki przeznaczone do danej instalacji.

Ogrzewanie elektryczne – jaką ma przewagę?

Atuty ogrzewania domu prądem to:

 • Dość niskie koszty inwestycyjne;
 • Możemy zrezygnować z budowy komina;
 • Urządzenia nie wymagają częstych napraw i przeglądów;
 • Odpada nam koszt przyłącza gazowego czy zbiorników na paliwa ciekłe;
 • Ogrzewanie elektryczne zajmuje najmniej miejsca w domu;
 • Zapewnia najwyższy komfort użytkowania, a za komfort zawsze płaci się więcej;
 • Ekologia – ogrzewanie elektryczne jest przyjazne dla środowiska;
 • System elektrycznego ogrzewania jest jednym z najbezpieczniejszych;
 • Jest zalecane alergikom, tworząc najlepszy mikroklimat.

Wady ogrzewania prądem

Do wad ogrzewania elektrycznego należą:

 • Rozwiązanie to jest przeznaczone do niewielkich domów, gdzie do ogrzania nie mamy dużej przestrzeni. Ważne jest także to, by zainwestować w dobrą izolację cieplną budynku. Wszystko po to, aby uchronić się przed wysoką stratą energii. Każdy ubytek przekłada się na spadek opłacalności inwestycji.
 • Eksploatacja nie jest tania. W starym budownictwie koszt może być naprawdę ogromny. Oczywiście, jeśli zainwestujemy w skuteczne ocieplenie, to koszty się zmniejszą. Ponadto ważne jest to, aby wybrać instalację dopasowaną do potrzeb. Nie jest to z pewnością opcja dla osób, które lubią mieć w pomieszczeniu 30 stopni. Wówczas takie rozwiązanie nie byłoby ekonomiczne.
 • Niska sprawność cieplna urządzeń elektrycznych, w szczególności tych gorszej jakości.

Termomodernizacja z ekspertami JSystem

JSystem termomodernizacja nie ma dla nas tajemnic. Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania z tej dziedziny wdrożyliśmy nie tylko w wielu gospodarstwach domowych lecz także w firmach. Pomagamy otrzymać dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze z minimum formalności. Wykonujemy audyty energetyczne, bez których unowocześnianie instalacji grzewczych nie jest możliwe. Doradzamy w szerokim zakresie, związanym z naszymi działaniami. Systematycznie rozwijamy działalność podążając w kierunku trendów dotyczących termomodernizacji. Zebraną latami wiedzę i doświadczenie przekuwamy w zadowolenie naszych Klientów. Dołącz więc do tego grona.

Test szczelności budynku – czym jest i czemu służy?

test szczelności

Test szczelności budynku, tzw. „blower door test”, to coraz częściej wykonywane badanie techniczne budynku. Czym właściwie jest i do czego służy? Odpowiadamy na te i inne pytania poniżej.

Czym jest test szczelności budynku?

Test szczelności budynku określa, czy badany budynek spełnia obowiązujące normy szczelności (Norma PN-EN 13829). Do przeprowadzenia testu szczelności budynku wykorzystujemy drzwi nawiewne „blower door”. Badanie to polega na mierzeniu przepływającego powietrza z lub do domu, utrzymując różnicę ciśnienia na poziomie 50 Pa (Pascali) pomiędzy wnętrzem domu a środowiskiem zewnętrznym. Uzyskując powtarzalność wyników, jesteśmy w staniej podać dokładne dane dotyczące ilości przepływającego przez nieszczelności powietrza, ekwiwalentnej powierzchni nieszczelności czy stosowanego przez Normę PN-EN 13829 współczynnika nieszczelności n50.

Po co testować szczelność budynku?

Współczynnik n50 określa ilość wymian powietrza w jednej godzinie przy sztucznie wytworzonym ciśnieniu 50 Pa. W przypadku powszechnie stosowanej wentylacji grawitacyjnej, współczynnik n50 nie może przekroczyć 3.0. Jeśli chodzi o wentylację mechaniczną, współczynnik ten zgodnie z normą nie może przekroczyć 1,5. W razie dopłat do domów energooszczędnych, chociażby z programu Czyste Powietrze, współczynnik n50 dla budynków z zapotrzebowaniem poniżej 40 kWh (NF40) wynosi 1,0, a dla budynków z zapotrzebowaniem poniżej 15 kWh (NF15) współczynnik n50 nie może przekroczyć wartości 0,6. Jeśli ubiegasz się właśnie o dopłatę do domów energooszczędnych, wykonanie testu szczelności budynku jest obowiązkowe.

„Blower Door Test” – co jeszcze warto wiedzieć?

Badanie rozpoczyna się od złożenia i dopasowania aluminiowej ramy, wraz z brezentem z tworzywa sztucznego, do drzwi zewnętrznych (rzadziej do ramy okiennej). W skład zestawu pomiarowego wchodzą ponadto: urządzenie wielofunkcyjne do pomiaru różnicy ciśnień, zestaw rurek oraz komputer. Rama ma specjalny mechanizm dopasowania, co pozwala wyeliminować ewentualne nieszczelności wokół otworu. Specjalne dźwignie rozpychające zabezpieczają przed destabilizacją przy nagłym skoku różnicy ciśnień między środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym.

Sprzęt do pomiaru

Głównym elementem urządzenia „Blower Door” jest wentylator osadzany w aluminiowej, regulowanej ramie z plandeką. Umieszcza się go w miejscu okna lub drzwi zewnętrznych. W trakcie badania, pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym, wytwarza się różnica ciśnienia przez wentylator. Jest on wyposażony w zestaw czujników, które umożliwiają wyznaczenie ilości powietrza, które przepływa przez budynek w jednostce czasu. Wyniki pomiaru poddawane są później dalszej obróbce w specjalnym programie, gdzie odczytywana jest wartość współczynnika krotności wymiany powietrza n50.

Z JSystemem spełnisz wymogi Programu Czyste Powietrze

Nasi eksperci poprowadzą Cię przez wszystkie etapy (również te związane z testem szczelności), konieczne do przejścia w ramach projektu. Nie zwlekaj i skorzystaj z oferty JSystem.

Rozliczenie Programu Czyste Powietrze – jak zrobić to poprawnie?

rozliczenie Programu Czyste Powietrze

Dobre wieści dla beneficjentów: rozliczenie Programu Czyste Powietrze może przebiegać w wariancie częściowym! Wiąże się z tym szybsze otrzymanie pieniędzy. Nie jest to jednak takie proste. Trzeba złożyć odpowiednie dokumenty oraz odpowiednio wypełnić wniosek w odpowiednim czasie.

Kiedy rozliczyć Program Czyste Powietrze?

Dla każdego beneficjenta najważniejszą kwestią jest otrzymanie dotacji. Może to jednak nastąpić dopiero po rozliczeniu programu. Nie ma się jednak czym martwić. Dopuszczalne są bowiem 2 sposoby rozliczenia. Pierwszy to wariant całościowy. Jak nazwa wskazuje, rozlicza się wówczas całość projektu. Drugą opcją jest rozliczenie częściowe. Oznacza to, że  procedurę tą można przechodzić kilka razy (najwyżej 3). Zawsze jednak następuje to po zakończeniu realizacji wszystkich czynności związanych z daną kategorią. Dodatkowo, pierwszy składany wniosek musi dotyczyć wymiany źródła ciepła oraz likwidacji dotychczasowego źródła.

Uwaga! “Ostatni wniosek o rozliczenie należy złożyć do 30 dni od końca udziału w Projekcie”.

Koniec udziału w Projekcie to data zakończenia podana na umowie.

Do tej daty należy dodać 30 dni.

PRZYKŁAD

Data zakończenia: 28 lipca 2022 r.

28 lipca 2022 r. + 30 dni = 27 sierpnia 2022 r.

W tym przypadku ostatnim dniem na złożenie rozliczenia jest 27 sierpnia 2022 r.

Dodatkowo, trzeba zauważyć, że realizacja projektu musi zostać wykonana przed datą zakończenia projektu. Dla powyższego przykładu będzie to przed 28 lipca 2022 r.

Co jest potrzebne do rozliczenia Programu?

Rozliczenie projektu polega na odpowiednim udokumentowaniu kosztów poniesionych na ustalone w umowie działania. Przede wszystkim już na etapie realizacji musisz zbierać WSZYSTKIE faktury lub/oraz rachunki. Oprócz tego, potrzebne będą informacje na temat producenta, nazwy i modelu urządzenia/wyrobu/materiału. Jeśli nie znajdują się one na fakturze/rachunku, trzeba przy nich dołączyć dokument specyfikacji produktu, w którym zostały podane te dane. W przypadku faktury występuje jeszcze dodatkowa kwestia potwierdzenia zapłaty. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, gdy płaci się gotówką. Wówczas beneficjent musi dopilnować, by sprzedawca/usługodawca przygotował na piśmie owe potwierdzenie. Ponadto, właściciel nieruchomości musi przyporządkować dokumenty zakupu do konkretnej kategorii działań. Poza tym, potrzebne są również:

 • karty produktu,
 • certyfikaty produktu,
 • dokument zezłomowania,
 • protokół odbioru robót wykonawcy,
 • zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zestawienie dokumentów zakupu.

W przypadku trzech ostatnich pozycji wzory dokumentów do wypełnienia znajdują się na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej – potrzebne jedynie przy Opcji 1 lub 2 w wariancie z panelami słonecznymi dla grupy nr 1 lub Opcji 1 z tym samym wymogiem dla grupy nr 2.

Zestawienie dokumentów zakupu – trzeba złożyć, jeśli do rozliczanej kategorii działania beneficjent posiada więcej niż 1 rachunek/fakturę.

Dokument zezłomowania – chodzi tu o formularz przyjęcia odpadów metali. NIE dotyczy Opcji 3 dla grupy nr 1 oraz Opcji 2 dla grupy nr 2.

UWAGA! Na każdym dokumencie jako odbiorca/klient MUSI widnieć osoba, która występuje w umowie przystąpienia do Programu Czyste Powietrze jako beneficjent.

Wniosek o płatność w ramach programu priorytetowego “Czyste Powietrze”

Aby rozliczyć program, nie wystarczy jedynie zebrać niezbędną dokumentację. Trzeba ją jeszcze złożyć razem z wypełnionym Wnioskiem o płatność w ramach programu priorytetowego “Czyste Powietrze” (dostępny na wspomnianym Portalu Beneficjenta). Wniosek ten można uzupełnić na 3 sposoby:

 • wydrukować i uzupełnić ręcznie
 • uzupełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać
 • wypełnić i przesłać online

W przypadku ostatniego sposobu beneficjent musi posiadać swój podpis elektroniczny. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiednim dla danej nieruchomości Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozlicz Program Czyste Powietrze z JSystemem

Źle złożony wniosek – tj. niepoprawnie wypełniony, braki w dokumentacji – wydłuża okres jego rozpatrywania, a co za tym idzie, uzyskania pieniędzy z dotacji. Nie ryzykuj przeciągania się formalności lub – co gorsze – zerwania umowy. Skorzystaj z usług JSystemu. Otrzymasz wsparcie zarówno podczas aplikacji do projektu, jego realizacji, jak i rozliczenia. Razem przejdźmy przez Program Czyste Powietrze, abyś mógł/mogła na co dzień cieszyć się lepszymi warunkami życia.