Moja elektrownia wiatrowa

Program Moja Elektrownia Wiatrowa to inicjatywa rządowa, wspierająca przydomowe turbiny wiatrowe i magazyny energii. Nie są one objęte programem Mój Prąd, który dotuje inne rozwiązania energetyczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) stworzył budżet wynoszący 400 mln zł z Funduszu Modernizacyjnego na dofinansowanie dla prosumentów, którzy zainwestują w turbiny o mocy do 20 kW i magazyny energii o pojemności 2 kWh.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, z limitem 30 000 zł na turbinę i 17 000 zł na magazyn. Program jest dostępny dla właścicieli budynków mieszkalnych i obejmuje inwestycje on-grid i off-grid. Wyłączone są budynki sezonowe, letniskowe oraz gospodarcze, a beneficjenci zobowiązani są do utrzymania urządzeń przez co najmniej 5 lat.