„Moje Ciepło” dotacje do nowych domów.

Budujesz energooszczędny dom, weź dofinasowanie z programu „Moje Ciepło”

7 tys. zł dla powietrznych pomp ciepła

21 tys. zł dla gruntowym pomp ciepła

Brak kryterium dochodowego

Warunki otrzymania dofinansowania

 1. Podwyższony standard energetyczny nowego budynku, potwierdzony charakterystyką energetyczną lub świadectwem charakterystyki energetycznej. Potwierdzeniem podwyższonego standardu energetycznego jest uzyskanie maksymalnej wartości  wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania  i przygotowania ciepłej wody użytkowej na poziomie:
  • Maksymalnie   63  kWh/m2 rok – wnioski składane w 2022 r.
  • Maksymalnie   55 kWh/m2 rok – wnioski składane w po 2022 r.
 2. Zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 3. Zakup i montaż pompy ciepła nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 4. W przypadku montażu pompy ciepła pow-wod lub gruntowej pompy ciepła klasie energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 5. W przypadku montażu pompy ciepła pow-pow  o klasie energetycznej minimum A+ dla klimatu umiarkowanego na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku

 1. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy
 2. Zaświadczenie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 3. Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej
 4. Protokół odbioru – załącznik nr 1 do programu „Moje Ciepło”
 5. Faktura lub równoważny dokument księgowy
 6. Potwierdzenie dokonania płatności
 7. Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła
 8. Oświadczenie o posiadaniu zgód:  współwłaścicieli/wszystkich współwłaścicieli budynku
 9. Skan karty dużej rodziny (dwóch stron) – jeśli dotyczy
 10. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy
 11. Oświadczanie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze – jeśli dotyczy

Co możemy dla Państwa zrobić ?

 1. Wykonać charakterystykę energetyczną lub świadectwo charakterystyki energetycznej (wskażemy jakich zmian należy dokonać w projekcie w celu spełnienia wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną)
 2. Przygotować kompletny wniosek o dofinansowanie
 3. Wskazać rzetelnych i sprawdzonych wykonawców pomp ciepła