Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

Wykonanie audytu energetycznego budynku Muzeum o łącznej kubaturze i powierzchni.