Na czym polega audyt energetyczny i kto może go wykonać?

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to w zasadzie pierwszy krok do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię, a więc i kosztów związanych z codziennym jego użytkowaniem. Dokument zawiera wytyczne konieczne do wykonania termomodernizacji, czyli docieplenia budynku, aby zużywał mniej energii do ogrzewania, wentylacji czy przygotowania ciepłej wody. Na czym jednak dokładnie polega audyt energetyczny, kto go dla nas wykona i kiedy rzeczywiście jest potrzebny?

Czym jest audyt energetyczny i do czego służy?

Najprościej ujmując, audyt energetyczny to ocena ilości zużywanej energii w danym budynku. Znajdują się w nim informacje takie jak istniejący stan techniczny i koszty zużywanej energii, zmiany, których należy dokonać, aby zmniejszyć koszty użytkowania, sugerowane rozwiązania techniczne oraz przewidywane oszczędności po ich wprowadzeniu.

Audyt energetyczny to tak naprawdę podstawa do rozpoczęcia działań termomodernizacyjnych. Należy do nich chociażby docieplenie ścian i dachu, wymiana okien i drzwi na szczelne, energooszczędne modele, zmiana źródła ogrzewania na efektywniejsze, montaż fotowoltaiki, wymiana oświetlenia czy nawet modernizacja dotychczas wykorzystywanego systemu wentylacji.

Na podstawie obliczeń i pomiarów powstaje dokumentacja techniczne, która sugeruje najkorzystniejsze rozwiązania dla budynku. Audyt jest więc najlepszym źródłem wiedzy, jakie dalsze kroki podjąć, by we wnętrzach było cieplej, a jednocześnie zmalały koszty ich eksploatacji.

Kiedy audyt energetyczny jest rzeczywiście potrzebny?

Audyt energetyczny warto zawsze wykonać zanim przeprowadzone zostaną prace mające na celu podniesienie efektywności energetycznej domu czy budynku.

Zazwyczaj zamawiają go osoby, które kupiły daną nieruchomość albo te, które już jakiś czas ją użytkują i chcą wprowadzić energooszczędne rozwiązania. Takie wskazówki bowiem również znajdują się w audycie energetycznym. Często w dokumencie uwzględniona jest ocena kosztów zmian, z podziałem, ile należy przeznaczyć na nie środków własnych, a ile można otrzymać z zewnątrz.

Dodatkowo, jeśli chcemy pozyskać środki finansowe z zewnątrz, audyt energetyczny jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o premie czy kredyty, zwłaszcza w przypadku starań o dofinansowanie z funduszy środowiskowych czy też programów strukturalnych.

Przedstawienie audytu dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej, budynków administracji, placówek medycznych i edukacyjnych, jak i wielu innych ubiegających się o fundusze państwowe lub unijne.

Kto przeprowadza audyt energetyczny budynku?

Wykonanie audytu energetycznego budynku należy zlecić specjaliście. Lista rekomendowanych audytorów energetycznych znajduje się na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych www.zae.org.pl albo Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA www.kape.gov.pl.

Audytor energetyczny z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem wykona usługę z uwzględnieniem wszystkich wytycznych audytu. Przepisy, które określają zasady jego opracowania zawarte są w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego umieszczonym w Dzienniku Ustaw.

W niektórych przypadkach konieczne jest uwzględnienie w audycie energetycznym dodatkowych obliczeń lub rozwiązań technicznych. Określa je dokumentacja poszczególnych programów wspierania termomodernizacji. Z tego względu tak ważne jest, aby audytor energetyczny był na bieżąco z wszelkimi wymogami i wykonał właściwie zamówioną przez nas ekspertyzę.

W JSystem wykonamy dla Ciebie audyt energetyczny budynku!

Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych dla różnego rodzaju budynków. JSystem znajduje się na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, co świadczy o naszym profesjonalizmie i rzetelnym wykonywaniu ekspertyz. Zapraszamy do współpracy – oferujemy usługi na terenie całego kraju, jednak najczęściej wykonujemy audyty energetyczne w Krośnie, Jaśle, Rzeszowie, jak i innych okolicznych miejscowościach. Wykorzystujemy profesjonalny sprzęt pomiarowy oraz poświęcamy tyle czasu, ile jest potrzebne na dokładną ocenę efektywności energetycznej.

Skontaktuj się z nami – ustalimy termin wykonania audytu w Twoim domu lub konkretnym budynku.