Świadectwo charakterystyki energetycznej – co warto wiedzieć? Część 2

świadectwo charakterystyki energetycznej cz.2

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo ważne jest przez 10 lat. Nie oznacza to jednak, że jego ważność nie może wcześniej się skończyć. Dzieje się tak wtedy, gdy remont lub jakiekolwiek zmiany w budynku doprowadzą do zmiany jego charakterystyki energetycznej. Wówczas trzeba sporządzić nowe świadectwo. Będzie ono ważne przez 10 lat, chyba że znowu dojdzie do powyższej sytuacji.

Przykładowo, masz świadectwo wystawione w 2017 r. Ważne jest ono przez 10 lat, czyli do 2027 r. Ale w 2021 r. decydujesz się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. To zmienia charakterystykę energetyczną Twojego domu. Świadectwo wystawione w 2017 r. jest już zatem nieważne. Certyfikator wystawia nowe świadectwo. Jest ono już innym dokumentem. Oznacza to, że jego ważność to kolejne 10 lat, czyli okres od 2021 r. do 2031 r. Jeśli w tym czasie znowu dojdzie do zmian, będzie potrzebne nowe świadectwo.

Wskaźniki obliczeniowe to żadna magia. Wiemy, co one oznaczają

Jak wspominaliśmy, charakterystyka energetyczna opiera się na trzech wskaźnikach obliczeniowych: Eu (energii użytkowej), Ek (energii końcowej) i Ep (energii pierwotnej). W każdym przypadku liczy się, ile energii (w kWh) potrzeba na jeden metr kwadratowy budynku w ciągu roku.

Eu – energia użytkowa

To energia, która jest potrzebna w ciągu roku. Zakłada się tutaj całkowitą szczelność budynku, czyli brak mostków termicznych.

Ek – energia końcowa

To energia, za którą płaci się rachunek. Czym różni się ona od energii użytkowej? W przeciwieństwie do wskaźnika Eu, uwzględnia rzeczywiście występujące w budynku mostki termiczne. Z powodu tych mostków ciepło ucieka. Potrzeba zatem więcej energii, by temperatura w budynku nie spadła. Dlatego wartość Ek jest zawsze większa od wartości Eu.

Ep – energia pierwotna

To energia pochodząca ze źródeł nieodnawialnych, która jest potrzebna w ciągu roku. Stanowi ona część energii końcowej. Druga część to energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, np. energia słoneczna gromadzona przez panele fotowoltaiczne.

Jej dopuszczalna maksymalna wartość to norma określona prawnie. Od 2021 r. dla budynków jednorodzinnych wynosi ona 70 kWh dla metra kwadratowego przez rok (łącznie 12 miesięcy).

Z JSystemem nie musisz szukać certyfikatora

UWAGA!: Nie daj się oszustom. Nie każdy budowlaniec może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej. Tylko osoba uprawniona może sporządzać ten dokument. Skąd wiadomo, czy “certyfikator” nie jest oszustem? Prawdziwy musi zdać egzamin państwowy, po czym zostaje wpisany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej).

Z JSystemem nie musisz się jednak o nic martwić. Wśród naszych pracowników znajdują się Ci, którzy posiadają owe uprawnienia. Nie narażaj się na ryzyko oszustwa. Już dziś skorzystaj z naszej oferty.

Zobacz część 1 tego artykułu.