Świadectwo charakterystyki energetycznej – co warto wiedzieć? Część 2

świadectwo charakterystyki energetycznej cz.2

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo ważne jest przez 10 lat. Nie oznacza to jednak, że jego ważność nie może wcześniej się skończyć. Dzieje się tak wtedy, gdy remont lub jakiekolwiek zmiany w budynku doprowadzą do zmiany jego charakterystyki energetycznej. Wówczas trzeba sporządzić nowe świadectwo. Będzie ono ważne przez 10 lat, chyba że znowu dojdzie do powyższej sytuacji.

Przykładowo, masz świadectwo wystawione w 2017 r. Ważne jest ono przez 10 lat, czyli do 2027 r. Ale w 2021 r. decydujesz się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. To zmienia charakterystykę energetyczną Twojego domu. Świadectwo wystawione w 2017 r. jest już zatem nieważne. Certyfikator wystawia nowe świadectwo. Jest ono już innym dokumentem. Oznacza to, że jego ważność to kolejne 10 lat, czyli okres od 2021 r. do 2031 r. Jeśli w tym czasie znowu dojdzie do zmian, będzie potrzebne nowe świadectwo.

Wskaźniki obliczeniowe to żadna magia. Wiemy, co one oznaczają

Jak wspominaliśmy, charakterystyka energetyczna opiera się na trzech wskaźnikach obliczeniowych: Eu (energii użytkowej), Ek (energii końcowej) i Ep (energii pierwotnej). W każdym przypadku liczy się, ile energii (w kWh) potrzeba na jeden metr kwadratowy budynku w ciągu roku.

Eu – energia użytkowa

To energia, która jest potrzebna w ciągu roku. Zakłada się tutaj całkowitą szczelność budynku, czyli brak mostków termicznych.

Ek – energia końcowa

To energia, za którą płaci się rachunek. Czym różni się ona od energii użytkowej? W przeciwieństwie do wskaźnika Eu, uwzględnia rzeczywiście występujące w budynku mostki termiczne. Z powodu tych mostków ciepło ucieka. Potrzeba zatem więcej energii, by temperatura w budynku nie spadła. Dlatego wartość Ek jest zawsze większa od wartości Eu.

Ep – energia pierwotna

To energia pochodząca ze źródeł nieodnawialnych, która jest potrzebna w ciągu roku. Stanowi ona część energii końcowej. Druga część to energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, np. energia słoneczna gromadzona przez panele fotowoltaiczne.

Jej dopuszczalna maksymalna wartość to norma określona prawnie. Od 2021 r. dla budynków jednorodzinnych wynosi ona 70 kWh dla metra kwadratowego przez rok (łącznie 12 miesięcy).

Z JSystemem nie musisz szukać certyfikatora

UWAGA!: Nie daj się oszustom. Nie każdy budowlaniec może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej. Tylko osoba uprawniona może sporządzać ten dokument. Skąd wiadomo, czy “certyfikator” nie jest oszustem? Prawdziwy musi zdać egzamin państwowy, po czym zostaje wpisany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej).

Z JSystemem nie musisz się jednak o nic martwić. Wśród naszych pracowników znajdują się Ci, którzy posiadają owe uprawnienia. Nie narażaj się na ryzyko oszustwa. Już dziś skorzystaj z naszej oferty.

Zobacz część 1 tego artykułu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co warto wiedzieć? Część 1

świadectwo charakterystyki energetycznej cz.1

Dbanie o środowisko to nie tylko zachowania prozdrowotne, ale i profinansowe dla zwykłych ludzi. Chodzi tu o budowanie energooszczędnych budynków lub termomodernizację już postawionych. Aby zmniejszyć ryzyko oszustw z tym związanych, każdy dom musi mieć wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej.

MUSISZ mieć przeprowadzoną charakterystykę energetyczną swojego domu

Obecnie, zgodnie zarówno z prawem budowlanym, jak i przepisami unijnymi, każdy budynek mieszkalny musi mieć wykonaną charakterystykę energetyczną. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nieruchomość ma być przeznaczona do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Czym jednak jest ta cała charakterystyka energetyczna? I o co w niej chodzi? Tak samo jak w przypadku Programu Czyste Powietrze o przyrodę i Twój portfel.

Chodzi tu bowiem o ilość energii, która zostanie w ciągu roku zużyta w związku z zamieszkaniem budynku. Bierze się pod uwagę ogrzewanie, wentylację i klimatyzację domu, a także ogrzewanie wody. Na podstawie tego wylicza się prawdopodobną wysokość rachunku za prąd za rok.

Charakterystyka energetyczna musi zostać sporządzona w formie świadectwa. Obowiązek jego posiadania spoczywa na właścicielu nieruchomości. W przypadku braku dokumentu to właśnie on otrzyma karę grzywny, która może wynosić nawet 10 000 zł.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jeden dokument – wiele nazw

Dokument ten może występować pod jedną z trzech nazw: świadectwo charakterystyki energetycznej, paszport energetyczny lub certyfikat energetyczny. W każdym z tych przypadków masz do czynienia z tym samym dokumentem.

Części składowe świadectwa charakterystyki energetycznej

Informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej można podzielić na trzy części:

 1. podstawowe informacje o budynku;
 2. charakterystyka energetyczna;
 3. zalecenia.

Podstawowe informacje o budynku

Podaje się tutaj takie dane jak:

 • właściciel budynku;
 • adres;
 • objętość budynku;
 • powierzchnia użytkowa;
 • rok budowy;
 • fotografia budynku.

Chodzi zatem o to, aby można było zidentyfikować obiekt.

Charakterystyka energetyczna

Bierze się tutaj pod uwagę nie tylko wspomniane objętość budynku oraz powierzchnię użytkową. Istotny jest również stan instalacji elektrycznej, jej izolacja oraz tzw. straty ciepła. Te ostatnie sprawdza się za pomocą badań termowizyjnych. Poza tym, aktualnie dąży się do tego, aby jak najbardziej zredukować owe straty. Dzięki temu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię do ogrzania budynku, a co za tym idzie, zmniejszą się też rachunki za prąd.

Kolejna kwestia to określenie, ile energii zostanie zużyte w ciągu roku. Informację tą podaje się w oparciu o trzy wskaźniki: Eu (energii użytkowej), Ek (energii końcowej) oraz Ep (energii pierwotnej). Dodatkowo, analizuje się, ile energii uda się pozyskać ze źródeł odnawialnych oraz jaką część zapotrzebowania na energię ona pokryje. W ten sposób, opierając się na ogólnym zapotrzebowaniu budynku na energię oraz możliwości jego częściowego zaspokojenia za pomocą źródeł odnawialnych, przewiduje się wysokość rachunków za prąd za cały rok.

Zalecenia

Zawarte w dokumencie zalecenia dotyczą termomodernizacji. Chodzi tu o propozycję zmian, które uczynią budynek bardziej energooszczędnym. Zmiany te mogą dotyczyć redukcji mostków termicznych (miejsc, w których dochodzi do strat ciepła) lub zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Zobacz część 2 tego artykułu.

Czyste Powietrze: sprawdź jakość wykonanych prac!

badania termowizyjne

Gratulacje, zakwalifikowano Cię do Projektu Czyste Powietrze. Kolejnym krokiem w stronę dbania o środowisko (i domowe fundusze) jest przeprowadzenie test szczelności budynku i badania termowizyjnych. JSystem wyjaśnia, na czym one polegają.

Czym są badania termowizyjne?

Po euforii związanej z zakwalifikowaniem do Projektu Czyste Powietrze, nadchodzi czas na jego realizację. Zgodnie z wymaganiami programu, niema obowiązku wykonania badań budynku. Warto jednak przeprowadzić, m.in., badania termowizyjne. Polegają one na przetestowaniu szczelności budynku. W ten sposób pozyska się informacje, czy ciepło ucieka z domu oraz z czym jest to związane. Owe wady powodują bowiem konieczność zwiększenia ogrzewania. Natomiast domy energooszczędne – zamierzony efekt projektu – nie mogą mieć takich problemów. Oznacza to, że badania termowizyjne są niezbędne w wykryciu elementów budynku do poprawy.

Jak wygląda badanie?

Samo badanie można podzielić na 4 etapy:

Wykrywanie nieszczelności (etapy 1. i 2.)

W dniu umówionego terminu, tuż przed przyjazdem specjalistów z JSystemu, należy przygotować dom. Jest to etap, który klient przeprowadza samodzielnie. Aby to zrobić, zapoznaj się z zamieszczonymi wytycznymi.

Ekipa specjalistów zaczyna badanie od przeprowadzenia Blower Door Testu. W miejsce drzwi wejściowych montuje się tzw. Blower Door. W odróżnieniu od zwykłych drzwi, zawierają one w sobie 2 wentylatory. Za ich pomocą mierzona jest różnica ciśnienia w domu i na zewnątrz. Powinna ona wynosić 50 Pascali. Warto w tym miejscu zauważyć, że zastosowanie wykorzystywanej metody rekomenduje rząd. Dodatkowo, w żaden sposób NIE dochodzi do zniszczenia budynku. Poza tym, Blower Door wykonują kilka pomiarów, dzięki czemu wynik nie jest jednorazowy (wysoka jakość działania). UWAGA! W trakcie badania Blower Door muszą cały czas pozostawać otwarte.

Określenie nieszczelności (etapy 3. i 4.)

Po wykryciu nieszczelności trzeba zlokalizować wszystkie mostki termiczne, czyli miejsca, z których ucieka ciepło. Prościej można je określić jako miejsca, w jakich czuć przeciąg. Jednak specjaliści JSystemu nie mogą polegać wyłącznie na odczuciach domowników. Istnieje bowiem zbyt duże ryzyko pominięcia któregoś z mostków, np. znajdującego się za szafą. Na tym etapie wykorzystuje się 2 urządzenia: wytwornicę dymu oraz kamerę termowizyjną. Pierwsze z nich, jak sama nazwa wskazuje, wytwarza dym tam, gdzie występuje nieszczelność. Kamera termowizyjna pokazuje zaś miejsca, które są chłodniejsze od reszty budynku. Korzystanie z obu tych urządzeń przy jednym zleceniu pozwala na osiągnięcie precyzyjnych wyników. Po wykryciu lokalizacji mostków termicznych, trzeba jeszcze określić ich wielkość. W tym celu używa się anemometru termicznego.

JSystem gwarantuje działania zgodne z wytycznymi Projektu Czyste Powietrze

JSystem obsługuje również klientów zakwalifikowanych (bądź starających się o to) do Projektu Czyste Powietrze. Dzięki możliwości wsparcia już od etapu składania wniosków, nasi eksperci posiadają dodatkową, szeroką wiedzę z zakresu wymagań programu. Działania firmy to nie tylko gwarancja zgodności z wytycznymi, ale i wysokiej jakości usług, koniecznej w prawidłowo przeprowadzonym procesie termomodernizacji.

Folia grzewcza Red Snake – najtańsza skuteczna forma ogrzewania domu

folia grzewcza

W ramach termomodernizacji jednym z zalecanych rozwiązań dotyczących ogrzewania domu jest wykorzystanie folii grzewczej. Na jej zakup i montaż można otrzymać dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze. Zobacz, co oferuje ogrzewanie na podczerwień oraz jaką folię grzewczą wybrać.

Jak działa folia grzewcza, czyli ogrzewanie na podczerwień?

Czym jest jednak ta cała folia grzewcza? To narzędzie wykorzystywane w ogrzewaniu na podczerwień. Folię montuje się na ścianach, suficie lub w podłodze. Zasilanie jest doprowadzane bezpośrednio do niej. Dzięki temu nie potrzeba montować żadnych dodatkowych urządzeń czy przeznaczyć jedno z pomieszczeń na kotłownię.

Folia grzewcza pobiera energię, ale tylko w ilości potrzebnej do wysłania fali elektromagnetycznej. Fala ta rozchodzi się po całym pomieszczeniu. W ten sposób dociera ona do przedmiotów, mebli oraz ścian. W momencie zetknięcia się z nimi, fala zmienia się w ciepło, które je ogrzewa. Tak ogrzane ściany, kanapy, krzesła czy nawet obrazy same zaczynają wydzielać ciepło. Tym samym ogrzewają one pomieszczenie.

Co to wszystko oznacza dla Ciebie? Wykorzystuje się znacznie mniejszą ilość prądu. W innych systemach ogrzewania domu energia służy do ocieplenia pomieszczeń. Natomiast w tym przypadku służy jedynie do wytworzenia samej fali elektromagnetycznej. Ponadto, mostki termiczne (miejsca, w których ucieka ciepło) są tutaj o wiele mniej odczuwalne. Oznacza to zatem, że zmniejsza się ich możliwość wpływania na temperaturę w pokoju (obniżania jej).

Dlaczego folia grzewcza Red Snake?

Po pierwsze, niższe rachunki za prąd

Opisana powyżej kwestia mniejszego zużywania energii to jeszcze nie jest ostateczna forma oszczędności. Istnieje bowiem możliwość podpięcia folii do paneli słonecznych. W ten sposób w pierwszej kolejności to właśnie z nich będzie pobierać prąd. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem w słoneczne dni folia może w ogóle nie korzystać z energii nieodnawialnej. A jeśli już dojdzie do tego, że ją pobierze, to w znacznie mniejszej ilości niż bez podpięcia do fotowoltaiki.

Po drugie, korzystne działanie na zdrowie

Sam sposób ogrzewania nie korzysta bowiem z ogrzewania powietrza, a następnie jego przemieszczania w celu ogrzania wszystkich przestrzeni w domu.Tym samym ogranicza się przemieszczanie alergenów – kurzu czy pyłków roślinnych pochodzących z zewnątrz. Poza tym, ocieplanie ścian za pomocą fali elektromagnetycznej powoduje, że są one suche i ciepłe. Dzięki temu nie wytwarza się na nich grzyb ani pleśń. Ponadto, podczerwień wpływa pozytywnie na ludzki organizm. Niweluje stres, a także rozluźnia spięte mięśnie, ułatwiając zrelaksowanie się.

Po trzecie, nowoczesne rozwiązania

System ogrzewania na podczerwień opierający działanie na folii grzewczej Red Snake możesz powiązać ze swoim smartfonem. Wówczas za jego pomocą możesz ustawić temperaturę w domu. Folia dostosowuje wtedy długość wysyłanej fali elektromagnetycznej do podanej przez Ciebie wartości. System ustawia temperaturę z dokładnością do 0,1°C. Dodatkowo, masz możliwość ustawienia w każdym pokoju innej temperatury.

Po czwarte, więcej przestrzeni w domu

Jak już wspominaliśmy, folia grzewcza nie potrzebuje żadnych pośrednich urządzeń do pozyskania energii lub ogrzania pomieszczenia. Dzięki niej zyskasz zatem przestrzeń, którą zajmowałyby kaloryfery lub grzejniki. Tym samym nie tylko masz miejsce na dodatkowy mebel, ale i zwiększy się wizualnie wielkość pomieszczeń. Ponadto, Red Snake jest cieńsza od pozostałych folii grzewczych. Jej grubość to zaledwie 0,45mm.

Po piąte, naprawdę długa gwarancja

Gwarancja folii grzewczej Red Snake wynosi bowiem aż 25 lat!

JSystem to gwarancja jakości

W JSystemie zajmujemy się termomodernizacją budynków: od przeprowadzenia niezbędnych badań – przez wprowadzenie założonych zmian – aż po załatwienie kwestii formalnych. Nie tylko oferujemy zakup produktów, ich montaż oraz przeprowadzenie niezbędnych dla energooszczędności remontów. Sami również korzystamy z tych rozwiązań. Nie inaczej jest w przypadku folii grzewczej Red Snake. Mamy ją zamontowaną u siebie w biurze. W trakcie wizyty u nas możesz zatem osobiście przekonać się, że to działa.

Nie zwlekaj i wybierz Red Snake.

Rozliczenie Programu Czyste Powietrze – jak zrobić to poprawnie?

rozliczenie Programu Czyste Powietrze

Dobre wieści dla beneficjentów: rozliczenie Programu Czyste Powietrze może przebiegać w wariancie częściowym! Wiąże się z tym szybsze otrzymanie pieniędzy. Nie jest to jednak takie proste. Trzeba złożyć odpowiednie dokumenty oraz odpowiednio wypełnić wniosek w odpowiednim czasie.

Kiedy rozliczyć Program Czyste Powietrze?

Dla każdego beneficjenta najważniejszą kwestią jest otrzymanie dotacji. Może to jednak nastąpić dopiero po rozliczeniu programu. Nie ma się jednak czym martwić. Dopuszczalne są bowiem 2 sposoby rozliczenia. Pierwszy to wariant całościowy. Jak nazwa wskazuje, rozlicza się wówczas całość projektu. Drugą opcją jest rozliczenie częściowe. Oznacza to, że  procedurę tą można przechodzić kilka razy (najwyżej 3). Zawsze jednak następuje to po zakończeniu realizacji wszystkich czynności związanych z daną kategorią. Dodatkowo, pierwszy składany wniosek musi dotyczyć wymiany źródła ciepła oraz likwidacji dotychczasowego źródła.

Uwaga! “Ostatni wniosek o rozliczenie należy złożyć do 30 dni od końca udziału w Projekcie”.

Koniec udziału w Projekcie to data zakończenia podana na umowie.

Do tej daty należy dodać 30 dni.

PRZYKŁAD

Data zakończenia: 28 lipca 2022 r.

28 lipca 2022 r. + 30 dni = 27 sierpnia 2022 r.

W tym przypadku ostatnim dniem na złożenie rozliczenia jest 27 sierpnia 2022 r.

Dodatkowo, trzeba zauważyć, że realizacja projektu musi zostać wykonana przed datą zakończenia projektu. Dla powyższego przykładu będzie to przed 28 lipca 2022 r.

Co jest potrzebne do rozliczenia Programu?

Rozliczenie projektu polega na odpowiednim udokumentowaniu kosztów poniesionych na ustalone w umowie działania. Przede wszystkim już na etapie realizacji musisz zbierać WSZYSTKIE faktury lub/oraz rachunki. Oprócz tego, potrzebne będą informacje na temat producenta, nazwy i modelu urządzenia/wyrobu/materiału. Jeśli nie znajdują się one na fakturze/rachunku, trzeba przy nich dołączyć dokument specyfikacji produktu, w którym zostały podane te dane. W przypadku faktury występuje jeszcze dodatkowa kwestia potwierdzenia zapłaty. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, gdy płaci się gotówką. Wówczas beneficjent musi dopilnować, by sprzedawca/usługodawca przygotował na piśmie owe potwierdzenie. Ponadto, właściciel nieruchomości musi przyporządkować dokumenty zakupu do konkretnej kategorii działań. Poza tym, potrzebne są również:

 • karty produktu,
 • certyfikaty produktu,
 • dokument zezłomowania,
 • protokół odbioru robót wykonawcy,
 • zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zestawienie dokumentów zakupu.

W przypadku trzech ostatnich pozycji wzory dokumentów do wypełnienia znajdują się na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej – potrzebne jedynie przy Opcji 1 lub 2 w wariancie z panelami słonecznymi dla grupy nr 1 lub Opcji 1 z tym samym wymogiem dla grupy nr 2.

Zestawienie dokumentów zakupu – trzeba złożyć, jeśli do rozliczanej kategorii działania beneficjent posiada więcej niż 1 rachunek/fakturę.

Dokument zezłomowania – chodzi tu o formularz przyjęcia odpadów metali. NIE dotyczy Opcji 3 dla grupy nr 1 oraz Opcji 2 dla grupy nr 2.

UWAGA! Na każdym dokumencie jako odbiorca/klient MUSI widnieć osoba, która występuje w umowie przystąpienia do Programu Czyste Powietrze jako beneficjent.

Wniosek o płatność w ramach programu priorytetowego “Czyste Powietrze”

Aby rozliczyć program, nie wystarczy jedynie zebrać niezbędną dokumentację. Trzeba ją jeszcze złożyć razem z wypełnionym Wnioskiem o płatność w ramach programu priorytetowego “Czyste Powietrze” (dostępny na wspomnianym Portalu Beneficjenta). Wniosek ten można uzupełnić na 3 sposoby:

 • wydrukować i uzupełnić ręcznie
 • uzupełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać
 • wypełnić i przesłać online

W przypadku ostatniego sposobu beneficjent musi posiadać swój podpis elektroniczny. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiednim dla danej nieruchomości Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozlicz Program Czyste Powietrze z JSystemem

Źle złożony wniosek – tj. niepoprawnie wypełniony, braki w dokumentacji – wydłuża okres jego rozpatrywania, a co za tym idzie, uzyskania pieniędzy z dotacji. Nie ryzykuj przeciągania się formalności lub – co gorsze – zerwania umowy. Skorzystaj z usług JSystemu. Otrzymasz wsparcie zarówno podczas aplikacji do projektu, jego realizacji, jak i rozliczenia. Razem przejdźmy przez Program Czyste Powietrze, abyś mógł/mogła na co dzień cieszyć się lepszymi warunkami życia.

Popraw jakość mieszkania w swoim domu. Poznaj Projekt Czyste Powietrze

czystepowietrze jsystem Jasło Krosno

Projekt Czyste Powietrze to nie tylko dbanie o ekologię, ale przede wszystkim o warunki bytowe Polaków. Nie każdy jednak może z niego skorzystać. JSystem tłumaczy zawiłe wymagania oraz oferuje swoją pomoc.

Projekt Czyste Powietrze – na czym polega?

Projekt Czyste Powietrze to rządowy program dbania o środowisko, który skupia się na zmniejszeniu ilości smogu. Walka z chorobotwórczą substancją nie jest tu jedyną zaletą. Przede wszystkim podejmowane działania dotyczą miejsca zamieszkania, tym samym zwiększając komfort życia domowników. Projekt bowiem koncentruje się głównie na kwestii skutecznego ogrzewania budynku. Dodatkowo, istnieje możliwość zamontowania lub wymiany odnawialnych źródeł energii, czyli tzw. paneli słonecznych. Dla zwykłych ludzi realizacja tego programu oznacza zatem realne zmniejszenie miesięcznych kosztów utrzymania.

Dla kogo jest przeznaczony?

Niestety z programu nie będą mogli skorzystać właściciele mieszkań w blokach. W tym przypadku bowiem pojedyncze osoby nie mogą podejmować decyzji związanych z całym budynkiem. Natomiast za realizację wszelakich przedsięwzięć z nim związanych odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa lub – rzadziej – Wspólnota Mieszkańców (w sytuacji, gdy blok nie podlega pod Spółdzielnię). Projekt Czyste Powietrze jest zatem skierowany jedynie do lokatorów domów jednorodzinnych.

Oprócz prawa własności występuje również szereg innych wymagań, jakie trzeba spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do programu. Dopuszczalni beneficjenci są podzieleni na 2 grupy. Do pierwszej należą właściciele, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Do drugiej grupy przypisuje się ludzi, których można zaliczyć do jednej z – przedstawionych poniżej – trzech kategorii:

 • Dochód – kwota brutto, czyli PRZED odliczeniem od niej podatku i wymaganych składek. Poza wynagrodzenie za pracę, jest to również zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe, alimenty (również w przypadku funduszu alimentacyjnego), emerytury, renty oraz wszelkiego typu zasiłki.
 • Miesięczny dochód na członka rodziny – trzeba dodać miesięczne dochody mieszkających z nami członków rodziny, a następnie podzielić przez liczbę WSZYSTKICH osób (oprócz siebie oraz członków rodziny, którzy otrzymują pieniądze, liczy się także tych pozostających bez pieniędzy oraz dzieci).
 • Roczny przychód z działalności pozarolniczej nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia” – nie wlicza się tu przychodów uzyskanych z pracy jako rolnik. Kwotę brutto minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (najniższej krajowej) trzeba pomnożyć razy 30, a następnie porównać z własnym dochodem rocznym (zgodnie z powyższą informacją).

PRZYKŁAD:

Roczny dochód spoza rolnictwa – 50 tys. zł

Najniższa krajowa – 2 800 zł.

2 800 zł * 30 = 84 000 zł.

Osoba z tego przykładu zostałaby zakwalifikowana.

JSystem pomoże Ci nie tylko w formalnościach, ale i w wykonaniu

Niestety, standardowo projekty dotyczące dofinansowania wiążą się ze stertą – rzeczywistą lub wirtualną – dokumentów do wypełnienia. Czasem jeden głupi błąd w formularzu potrafi zaważyć o ostatecznej decyzji. Nie martw się, nie musisz sam(a) radzić sobie z formalnościami. Skorzystaj z oferty JSystemu, a otrzymasz wsparcie na wszystkich etapach programu – od kwalifikacji, przez realizację, aż po odbiór. Nasi eksperci są gotowi Ci pomóc.