Czyste Powietrze: sprawdź jakość wykonanych prac!

badania termowizyjne

Gratulacje, zakwalifikowano Cię do Projektu Czyste Powietrze. Kolejnym krokiem w stronę dbania o środowisko (i domowe fundusze) jest przeprowadzenie test szczelności budynku i badania termowizyjnych. JSystem wyjaśnia, na czym one polegają.

Czym są badania termowizyjne?

Po euforii związanej z zakwalifikowaniem do Projektu Czyste Powietrze, nadchodzi czas na jego realizację. Zgodnie z wymaganiami programu, niema obowiązku wykonania badań budynku. Warto jednak przeprowadzić, m.in., badania termowizyjne. Polegają one na przetestowaniu szczelności budynku. W ten sposób pozyska się informacje, czy ciepło ucieka z domu oraz z czym jest to związane. Owe wady powodują bowiem konieczność zwiększenia ogrzewania. Natomiast domy energooszczędne – zamierzony efekt projektu – nie mogą mieć takich problemów. Oznacza to, że badania termowizyjne są niezbędne w wykryciu elementów budynku do poprawy.

Jak wygląda badanie?

Samo badanie można podzielić na 4 etapy:

Wykrywanie nieszczelności (etapy 1. i 2.)

W dniu umówionego terminu, tuż przed przyjazdem specjalistów z JSystemu, należy przygotować dom. Jest to etap, który klient przeprowadza samodzielnie. Aby to zrobić, zapoznaj się z zamieszczonymi wytycznymi.

Ekipa specjalistów zaczyna badanie od przeprowadzenia Blower Door Testu. W miejsce drzwi wejściowych montuje się tzw. Blower Door. W odróżnieniu od zwykłych drzwi, zawierają one w sobie 2 wentylatory. Za ich pomocą mierzona jest różnica ciśnienia w domu i na zewnątrz. Powinna ona wynosić 50 Pascali. Warto w tym miejscu zauważyć, że zastosowanie wykorzystywanej metody rekomenduje rząd. Dodatkowo, w żaden sposób NIE dochodzi do zniszczenia budynku. Poza tym, Blower Door wykonują kilka pomiarów, dzięki czemu wynik nie jest jednorazowy (wysoka jakość działania). UWAGA! W trakcie badania Blower Door muszą cały czas pozostawać otwarte.

Określenie nieszczelności (etapy 3. i 4.)

Po wykryciu nieszczelności trzeba zlokalizować wszystkie mostki termiczne, czyli miejsca, z których ucieka ciepło. Prościej można je określić jako miejsca, w jakich czuć przeciąg. Jednak specjaliści JSystemu nie mogą polegać wyłącznie na odczuciach domowników. Istnieje bowiem zbyt duże ryzyko pominięcia któregoś z mostków, np. znajdującego się za szafą. Na tym etapie wykorzystuje się 2 urządzenia: wytwornicę dymu oraz kamerę termowizyjną. Pierwsze z nich, jak sama nazwa wskazuje, wytwarza dym tam, gdzie występuje nieszczelność. Kamera termowizyjna pokazuje zaś miejsca, które są chłodniejsze od reszty budynku. Korzystanie z obu tych urządzeń przy jednym zleceniu pozwala na osiągnięcie precyzyjnych wyników. Po wykryciu lokalizacji mostków termicznych, trzeba jeszcze określić ich wielkość. W tym celu używa się anemometru termicznego.

JSystem gwarantuje działania zgodne z wytycznymi Projektu Czyste Powietrze

JSystem obsługuje również klientów zakwalifikowanych (bądź starających się o to) do Projektu Czyste Powietrze. Dzięki możliwości wsparcia już od etapu składania wniosków, nasi eksperci posiadają dodatkową, szeroką wiedzę z zakresu wymagań programu. Działania firmy to nie tylko gwarancja zgodności z wytycznymi, ale i wysokiej jakości usług, koniecznej w prawidłowo przeprowadzonym procesie termomodernizacji.

Popraw jakość mieszkania w swoim domu. Poznaj Projekt Czyste Powietrze

czystepowietrze jsystem Jasło Krosno

Projekt Czyste Powietrze to nie tylko dbanie o ekologię, ale przede wszystkim o warunki bytowe Polaków. Nie każdy jednak może z niego skorzystać. JSystem tłumaczy zawiłe wymagania oraz oferuje swoją pomoc.

Projekt Czyste Powietrze – na czym polega?

Projekt Czyste Powietrze to rządowy program dbania o środowisko, który skupia się na zmniejszeniu ilości smogu. Walka z chorobotwórczą substancją nie jest tu jedyną zaletą. Przede wszystkim podejmowane działania dotyczą miejsca zamieszkania, tym samym zwiększając komfort życia domowników. Projekt bowiem koncentruje się głównie na kwestii skutecznego ogrzewania budynku. Dodatkowo, istnieje możliwość zamontowania lub wymiany odnawialnych źródeł energii, czyli tzw. paneli słonecznych. Dla zwykłych ludzi realizacja tego programu oznacza zatem realne zmniejszenie miesięcznych kosztów utrzymania.

Dla kogo jest przeznaczony?

Niestety z programu nie będą mogli skorzystać właściciele mieszkań w blokach. W tym przypadku bowiem pojedyncze osoby nie mogą podejmować decyzji związanych z całym budynkiem. Natomiast za realizację wszelakich przedsięwzięć z nim związanych odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa lub – rzadziej – Wspólnota Mieszkańców (w sytuacji, gdy blok nie podlega pod Spółdzielnię). Projekt Czyste Powietrze jest zatem skierowany jedynie do lokatorów domów jednorodzinnych.

Oprócz prawa własności występuje również szereg innych wymagań, jakie trzeba spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do programu. Dopuszczalni beneficjenci są podzieleni na 2 grupy. Do pierwszej należą właściciele, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Do drugiej grupy przypisuje się ludzi, których można zaliczyć do jednej z – przedstawionych poniżej – trzech kategorii:

  • Dochód – kwota brutto, czyli PRZED odliczeniem od niej podatku i wymaganych składek. Poza wynagrodzenie za pracę, jest to również zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe, alimenty (również w przypadku funduszu alimentacyjnego), emerytury, renty oraz wszelkiego typu zasiłki.
  • Miesięczny dochód na członka rodziny – trzeba dodać miesięczne dochody mieszkających z nami członków rodziny, a następnie podzielić przez liczbę WSZYSTKICH osób (oprócz siebie oraz członków rodziny, którzy otrzymują pieniądze, liczy się także tych pozostających bez pieniędzy oraz dzieci).
  • Roczny przychód z działalności pozarolniczej nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia” – nie wlicza się tu przychodów uzyskanych z pracy jako rolnik. Kwotę brutto minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (najniższej krajowej) trzeba pomnożyć razy 30, a następnie porównać z własnym dochodem rocznym (zgodnie z powyższą informacją).

PRZYKŁAD:

Roczny dochód spoza rolnictwa – 50 tys. zł

Najniższa krajowa – 2 800 zł.

2 800 zł * 30 = 84 000 zł.

Osoba z tego przykładu zostałaby zakwalifikowana.

JSystem pomoże Ci nie tylko w formalnościach, ale i w wykonaniu

Niestety, standardowo projekty dotyczące dofinansowania wiążą się ze stertą – rzeczywistą lub wirtualną – dokumentów do wypełnienia. Czasem jeden głupi błąd w formularzu potrafi zaważyć o ostatecznej decyzji. Nie martw się, nie musisz sam(a) radzić sobie z formalnościami. Skorzystaj z oferty JSystemu, a otrzymasz wsparcie na wszystkich etapach programu – od kwalifikacji, przez realizację, aż po odbiór. Nasi eksperci są gotowi Ci pomóc.