Świadectwo charakterystyki energetycznej – co warto wiedzieć? Część 2

świadectwo charakterystyki energetycznej cz.2

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo ważne jest przez 10 lat. Nie oznacza to jednak, że jego ważność nie może wcześniej się skończyć. Dzieje się tak wtedy, gdy remont lub jakiekolwiek zmiany w budynku doprowadzą do zmiany jego charakterystyki energetycznej. Wówczas trzeba sporządzić nowe świadectwo. Będzie ono ważne przez 10 lat, chyba że znowu dojdzie do powyższej sytuacji.

Przykładowo, masz świadectwo wystawione w 2017 r. Ważne jest ono przez 10 lat, czyli do 2027 r. Ale w 2021 r. decydujesz się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. To zmienia charakterystykę energetyczną Twojego domu. Świadectwo wystawione w 2017 r. jest już zatem nieważne. Certyfikator wystawia nowe świadectwo. Jest ono już innym dokumentem. Oznacza to, że jego ważność to kolejne 10 lat, czyli okres od 2021 r. do 2031 r. Jeśli w tym czasie znowu dojdzie do zmian, będzie potrzebne nowe świadectwo.

Wskaźniki obliczeniowe to żadna magia. Wiemy, co one oznaczają

Jak wspominaliśmy, charakterystyka energetyczna opiera się na trzech wskaźnikach obliczeniowych: Eu (energii użytkowej), Ek (energii końcowej) i Ep (energii pierwotnej). W każdym przypadku liczy się, ile energii (w kWh) potrzeba na jeden metr kwadratowy budynku w ciągu roku.

Eu – energia użytkowa

To energia, która jest potrzebna w ciągu roku. Zakłada się tutaj całkowitą szczelność budynku, czyli brak mostków termicznych.

Ek – energia końcowa

To energia, za którą płaci się rachunek. Czym różni się ona od energii użytkowej? W przeciwieństwie do wskaźnika Eu, uwzględnia rzeczywiście występujące w budynku mostki termiczne. Z powodu tych mostków ciepło ucieka. Potrzeba zatem więcej energii, by temperatura w budynku nie spadła. Dlatego wartość Ek jest zawsze większa od wartości Eu.

Ep – energia pierwotna

To energia pochodząca ze źródeł nieodnawialnych, która jest potrzebna w ciągu roku. Stanowi ona część energii końcowej. Druga część to energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, np. energia słoneczna gromadzona przez panele fotowoltaiczne.

Jej dopuszczalna maksymalna wartość to norma określona prawnie. Od 2021 r. dla budynków jednorodzinnych wynosi ona 70 kWh dla metra kwadratowego przez rok (łącznie 12 miesięcy).

Z JSystemem nie musisz szukać certyfikatora

UWAGA!: Nie daj się oszustom. Nie każdy budowlaniec może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej. Tylko osoba uprawniona może sporządzać ten dokument. Skąd wiadomo, czy “certyfikator” nie jest oszustem? Prawdziwy musi zdać egzamin państwowy, po czym zostaje wpisany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej).

Z JSystemem nie musisz się jednak o nic martwić. Wśród naszych pracowników znajdują się Ci, którzy posiadają owe uprawnienia. Nie narażaj się na ryzyko oszustwa. Już dziś skorzystaj z naszej oferty.

Zobacz część 1 tego artykułu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co warto wiedzieć? Część 1

świadectwo charakterystyki energetycznej cz.1

Dbanie o środowisko to nie tylko zachowania prozdrowotne, ale i profinansowe dla zwykłych ludzi. Chodzi tu o budowanie energooszczędnych budynków lub termomodernizację już postawionych. Aby zmniejszyć ryzyko oszustw z tym związanych, każdy dom musi mieć wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej.

MUSISZ mieć przeprowadzoną charakterystykę energetyczną swojego domu

Obecnie, zgodnie zarówno z prawem budowlanym, jak i przepisami unijnymi, każdy budynek mieszkalny musi mieć wykonaną charakterystykę energetyczną. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nieruchomość ma być przeznaczona do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Czym jednak jest ta cała charakterystyka energetyczna? I o co w niej chodzi? Tak samo jak w przypadku Programu Czyste Powietrze o przyrodę i Twój portfel.

Chodzi tu bowiem o ilość energii, która zostanie w ciągu roku zużyta w związku z zamieszkaniem budynku. Bierze się pod uwagę ogrzewanie, wentylację i klimatyzację domu, a także ogrzewanie wody. Na podstawie tego wylicza się prawdopodobną wysokość rachunku za prąd za rok.

Charakterystyka energetyczna musi zostać sporządzona w formie świadectwa. Obowiązek jego posiadania spoczywa na właścicielu nieruchomości. W przypadku braku dokumentu to właśnie on otrzyma karę grzywny, która może wynosić nawet 10 000 zł.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jeden dokument – wiele nazw

Dokument ten może występować pod jedną z trzech nazw: świadectwo charakterystyki energetycznej, paszport energetyczny lub certyfikat energetyczny. W każdym z tych przypadków masz do czynienia z tym samym dokumentem.

Części składowe świadectwa charakterystyki energetycznej

Informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej można podzielić na trzy części:

 1. podstawowe informacje o budynku;
 2. charakterystyka energetyczna;
 3. zalecenia.

Podstawowe informacje o budynku

Podaje się tutaj takie dane jak:

 • właściciel budynku;
 • adres;
 • objętość budynku;
 • powierzchnia użytkowa;
 • rok budowy;
 • fotografia budynku.

Chodzi zatem o to, aby można było zidentyfikować obiekt.

Charakterystyka energetyczna

Bierze się tutaj pod uwagę nie tylko wspomniane objętość budynku oraz powierzchnię użytkową. Istotny jest również stan instalacji elektrycznej, jej izolacja oraz tzw. straty ciepła. Te ostatnie sprawdza się za pomocą badań termowizyjnych. Poza tym, aktualnie dąży się do tego, aby jak najbardziej zredukować owe straty. Dzięki temu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię do ogrzania budynku, a co za tym idzie, zmniejszą się też rachunki za prąd.

Kolejna kwestia to określenie, ile energii zostanie zużyte w ciągu roku. Informację tą podaje się w oparciu o trzy wskaźniki: Eu (energii użytkowej), Ek (energii końcowej) oraz Ep (energii pierwotnej). Dodatkowo, analizuje się, ile energii uda się pozyskać ze źródeł odnawialnych oraz jaką część zapotrzebowania na energię ona pokryje. W ten sposób, opierając się na ogólnym zapotrzebowaniu budynku na energię oraz możliwości jego częściowego zaspokojenia za pomocą źródeł odnawialnych, przewiduje się wysokość rachunków za prąd za cały rok.

Zalecenia

Zawarte w dokumencie zalecenia dotyczą termomodernizacji. Chodzi tu o propozycję zmian, które uczynią budynek bardziej energooszczędnym. Zmiany te mogą dotyczyć redukcji mostków termicznych (miejsc, w których dochodzi do strat ciepła) lub zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Zobacz część 2 tego artykułu.

Termomodernizacja – jak ją sprawnie przeprowadzić?

termomodernizacja

Wysokie rachunki za ogrzewanie, stare okna nie trzymają ciepła, piec nie jest ekologiczny? Te oraz inne problemu załatwi termomodernizacja Twojego budynku. Jak ją jednak sprawnie przeprowadzić? Odpowiadamy poniżej.

Termomodernizacja – co warto wiedzieć?

Czym w ogóle jest termomodernizacja? Termomodernizacja jest najlepszym sposobem, by poprawić efektywność energetyczną budynku a przez to osiągnąć oszczędność energii. Pozwala to uzyskać niższe koszty, związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem w okresie letnim. Szczegółowo rzecz ujmując, jest to wprowadzenie zmian w systemie grzewczym i oświetleniowym, które przyczynią się do spadku zapotrzebowania domu na energię. Są to takie działania jak:

 • Ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów oraz podłóg poprzez dodanie izolującej warstwy materiału;
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na energooszczędne;
 • Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego, w wyniku czego zmniejsza się koszt pozyskania ciepła, dostarczanego do budynków;
 • Modernizacja źródeł ciepła z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji;
 • Unowocześnienie systemów HVAC (ciepło, wentylacja i klimatyzacja) z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii;
 • Modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dzięki czemu zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na te potrzeby;
 • Unowocześnienie wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego;
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne budynku, instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Termomodernizacja – na co zwrócić uwagę?

Wielu z nas od zamiaru termomodernizacji odrzucają wysokie koszty przedsięwzięcia. Warto zatem wziąć udział w programie czyste powietrze, w którym możemy się ubiegać o wysokie dofinansowanie do przeprowadzenia termomodernizacji budynku. Jak poprawnie złożyć wniosek? Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy odpowiedniej firmy. Pozwoli to uniknąć ryzyka odrzucenia wniosku.

Termomodernizacja – do kogo się udać?

Warto się udać do nas, firmy JSystem. Nie tylko poprawnie wypełnimy za Ciebie wniosek do programu Czyste Powietrze i unikniemy ryzyka odrzucenia ale także możemy przeprowadzić audyt energetyczny Twojego budynku a nawet polecić firmę, która wykona pozostałe działania termomodernizacyjne. Jesteśmy więc przygotowani na kompleksowe działania związane z termomodernizacją a nawet mamy długoletnią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Udaj się więc do nas a nie będziesz żałować. Zadzwoń lub napisz a na pewno Ci pomożemy.

Termomodernizacja – dlaczego JSystem?

JSystem to nie tylko eksperci, ale także pasjonaci tematu zielonej energii. Na jej temat wiemy niemal wszystko. W JSystem złożymy za Ciebie oba wnioski do programu Czyste Powietrze. Będziesz mieć gwarancję, że zostanie to zrobione poprawnie. Dzięki temu Twój wniosek nie zostanie odrzucony a Ty nie zostaniesz z niczym. Warto zatem zaufać naszej firmie JSystem, która może pochwalić się szerokim gronem zadowolonych klientów. Oni już cieszą się skutkami pozytywnie rozpatrzonego wniosku, takimi jak dofinansowanie i mniejsze koszty eksploatacji. Dołącz do nich!