Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Czym jest planowana charakterystyka energetyczna?


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla obiektów budowlanych należy sporządzać Projektowaną Charakterystykę Energetyczną, zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Do czego jest potrzebna planowana charakterystyka energetyczna?

Charakterystyka energetyczna jest elementem projektu budowlanego obiektu, bez niej budynek nie otrzyma pozwolenia na budowę lub przebudowę budynku, co więcej jest dokumentem, który potwierdza, że przyjęte przez projektanta rozwiązania architektoniczno-budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności zużyci energii do ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia.

W skład charakterystyki energetycznej wchodzi:

 • bilans mocy,
 • właściwości cieplne przegród zewnętrznych,
 • parametry sprawności instalacji ogrzewania i wentylacji,
 • przygotowania ciepłej wody,
 • chłodzenia,
 • oświetlenia
 • dotyczy wszystkich pomieszczeń ogrzewanych, nieogrzewanych, chłodzonych i niechłodzonych.

Co ma na celu sporządzanie charakterystyki energetycznej?

Podstawowym celem sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie oszczędnego i minimalnego zużycia energii

Rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej nakłada na osobę wykonującą projektowaną charakterystykę energetyczną obowiązek sprawdzenia, czy oceniany projekt spełnia warunki niniejszego rozporządzenia

Sprawdzane warunki to:

 • przegrody zewnętrze powinny być tak zaprojektowane, aby współczynniki przenikania były mniejsze bądź równe od wartości określonych w aktualnych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • warunek powierzchni okien
 • odpowiedniej wartości energii pierwotnej budynku
 • warunek uniknięcia kondensacji pary wodnej w przegrodach zewnętrznych

Usługi / Oferta

OFERUJEMY NASZE USŁUGI

W CAŁYM KRAJU

Mapa polski
 • Warszawa
 • Kraków
 • Łódź
 • Wrocław
 • Poznań
 • Gdańsk
 • Szczecin
 • Bydgoszcz
 • Lublin
 • Katowice
 • Białystok
 • Gdynia
 • Częstochowa
 • Radom
 • Sosnowiec
 • Toruń
 • Kielce
 • Przemyśl
 • Rzeszów
 • Krosno

Zainteresowany naszymi usługami?

Firmy, które nam zaufały