Komenda Policji Jasło

Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku

Rodzaj budynku:
Budynek użyteczności publicznej
Powierzchnia użytkowa: 4725,47 m2
Kubatura: 13397,89 m3.
Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku.