Wykonanie testu szczelności bloku gazowo-parowego

Wykonanie testu szczelności bloku gazowo-parowego

Wykonanie powietrznego  testu szczelności bloku gazowo-parowego PKN Orlen.